Siemens Vietnam - Đại lý phân phối chính thức hãng Siemens tại Việt Nam

Siemens Vietnam – Đại lý phân phối thiết bị Siemens chính hãng tại Việt Nam
Siemens Vietnam là nhà phân phối các thiết bị chính hãng của Siemens ở Việt Nam. Khách hàng luôn an tâm về xuất xứ, chất lượng sản phẩm, giá thành thấp, giao hàng đúng hẹn cũng như đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi

6AV66187BD011AB0 WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICEFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD,(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICEFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD,(FOR VERSION 2005)
6AV66187BD012AB0 WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICEFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187BD013AB0 WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE
FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
(FOR VERSION 2008)
6AV66187CC010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,OPC-SERVER FUERSIMATIC MULTIPANEL,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,OPC-SERVER FORSIMATIC MULTIPANEL,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187CC011AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFUER SIMATIC MULTIPANELRUNTIME-SW, SINGLE LICENSELIZENZSCHLUESSEL AUF FDZUR NUTZUNG MITWINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFOR SIMATIC MULTIPANELRUNTIME SW, SINGLE LICENSELICENSE KEY ON FDTO BE USED WITH
6AV66187CC012AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFOR SIMATIC MULTIPANELRUNTIME SW, SINGLE LICENSELICENSE KEY ON USB STICK,TO BE USED WITH SIMATIC
6AV66187CC013AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVER
FOR SIMATIC MULTIPANEL
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
TO BE USED WITH SIMATIC
MULTI PANEL 270/370 SERIES
(FOR VERSION 2008)
6AV66187CD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,OPC-SERVER FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,OPC SERVER FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187CD011AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD,(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD,(FOR VERSION 2005)
6AV66187CD012AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB-STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187CD013AB0 RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
TO BE USED WITH SIMATIC
MULTI PANEL 270/370 SERIES
(FOR VERSION 2008)
6AV66187DB010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,PROAGENT  FUERSIMATIC PANEL,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,PROAGENT FORSIMATIC PANEL,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187DB011AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFUER SIMATIC PANEL,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD,ZUR NUTZUNG MITWINCC FLEXIBLE /PROAGENTFOR SIMATIC PANEL,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD,TO BE USED WITH
6AV66187DB012AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFOR SIMATIC PANEL,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK,TO BE USED WITH
6AV66187DB013AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENT
FOR SIMATIC PANEL,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
TO BE USED WITH
SIMATIC PANEL 270/370 SERIES
(FOR VERSION 2008)
6AV66187DD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,PROAGENT FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,PROAGENT FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187DD011AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187DD012AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187ED010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,ARCHIVES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,ARCHIVES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187ED011AB0 WINCC FLEXIBLE /ARCHIVESFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /ARCHIVESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187ED012AB0 WINCC FLEXIBLE /ARCHIVESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK,(FOR VERSION 2007)
6AV66187ED013AB0 WINCC FLEXIBLE /ARCHIVES
FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
(FOR VERSION 2008)
6AV66187FD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,RECIPES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,RECIPES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187FD011AB0 WINCC FLEXIBLE /RECIPESFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /RECIPESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187FD012AB0 WINCC FLEXIBLE /RECIPESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187GD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,ARCHIVES + RECIPES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,ARCHIVES + RECIPES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTR
6AV66187GD011AB0 WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPESFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187GD012AB0 WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187GD013AB0 WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES
FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
(FOR VERSION 2008)
6AV66187HB010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,AUDIT FUER SIMATIC PANEL,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,SETZT EPL-MASTER VORAUSEPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,AUDIT FOR SIMATIC PANEL,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,REQUIRES EPL-M
6AV66187HB011AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDITFUER SIMATIC PANEL,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD,ZUR NUTZUNG MITWINCC FLEXIBLE /AUDITFOR SIMATIC PANEL,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD,TO BE USED WITH
6AV66187HB012AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDITFOR SIMATIC PANEL,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK,TO BE USED WITH
6AV66187HB013AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDIT
FOR SIMATIC PANEL,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
TO BE USED WITH
SIMATIC PANEL 270/370 SERIES
(FOR VERSION 2008)
6AV66187HD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,AUDIT FUERWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,AUDIT FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187HD011AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDITFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /AUDITFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187HD012AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDITFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK,TO BE USED WITH
6AV66187HD013AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDIT
FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
(FOR VERSION 2008)
6AV66187XX011AF0 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2004PANEL OPTIONEN NACHWINCC FLEXIBLE 2005,BEINHALTET SM@RTACCESS/SM@RTSERVICE/PROAGENT FUERUPGRADE WINCC FLEXIBLE  2004PANEL OPTIONS TOWINCC FLEXIBLE 2005,INCLUDING SM@RTACCESS/SM@RTSERVICE/PROAGENT FOR
6AV66187XX012AF0 UPGR WINCC FLEXIBLE 2004/2005PANEL OPTIONS TOWINCC FLEXIBLE 2007,INCLUDING SM@RTACCESS/SM@RTSERVICE/PROAGENT/AUDIT FOR
6AV66210AA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005PROJEKTIERUNGSSETFUER SIMATIC OP77, OP/TP170,BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE COMPACT,WINCC FLEXIBLE 2005CONFIGURING SETFOR SIMATIC OP77, OP/TP170,CONTAINS:WINCC FLEXIBLE COMPACT,
6AV66220BA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005PROJEKTIERUNGSSETFUER SIMATIC OP/TP/MP270, MP370BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE STANDARD,WINCC FLEXIBLE 2005CONFIGURING SETFOR SIMATIC OP/TP/MP270, MP370CONTAINS:WINCC FLEXIBLE STANDARD,
6AV66221AA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGEFOR SIMATIC PANELSBEINHALTET:WINCC FLEXIBLE  STANDARDWINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGEFOR SIMATIC PANELSCONTAINS:WINCC FLEXIBLE STANDARD
6AV66231BA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE128 POWERTAGS,BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE ADVANCEDWINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE128 POWERTAGS,CONTAINS:WINCC FLEXIBLE ADVANCED
6AV66231DA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE512 POWERTAGS,BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE ADVANCEDWINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE512 POWERTAGS,CONTAINS:WINCC FLEXIBLE ADVANCED
6AV66231FA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE2K POWERTAGS,BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE ADVANCEDWINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE2K POWERTAGS,CONTAINS:WINCC FLEXIBLE ADVANCED
6AV66232FA000AA0 WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME
SW PACKAGE FOR SIMATIC PANEL PC
2K POWER TAGS,
CONTAINS:
WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
2K POWER TAGS,
WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES
6AV66400AA000AX0 TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 CONFIGURATION WITH
STEP7-MICRO/WIN
6AV66400AA000AX1 TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH CABLE (2,5M) AND MOUNTING ACCESSORIES WITH CUSTOMIZED FACEPLATE, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN V4 SP6  
6AV66400BA110AX0 SIMATIC OPERATOR PANELOP 73MICRO FUER  SIMATIC S7-2003" LC-DISPLAY,  GRAFIKFAEHIG,HINTERLEUCHTETPROJEKTIERBAR ABSIMATIC OPERATOR PANELOP 73MICRO FOR SIMATIC S7-2003" LC DISPLAY, BACKLITWITH GRAPHICS CAPABILITYCONFIGURABLE
6AV66400CA110AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP 177MICRO FOR SIMATIC S7-200 5.7" BLUE MODE STN DISPLAY CONFIGURABLE WINCC FLEXIBLE 2004 MICRO HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD  
6AV66400DA110AX0 K-TP178micro, Specially for SIMATIC S7-200, 5.7 STN mono touch screen with 6 function keys, designed for Chinese clients
6AV66410AA110AX0 SIMATIC OPERATOR PANEL OP 733" LC-DISPLAY,  GRAFIKFAEHIG,HINTERLEUCHTET,MPI-/PROFIBUS-DP SCHNITTSTELLE,BIS 1,5MB,SIMATIC OPERATOR PANEL OP 733" LC DISPLAY, BACKLIT,WITH GRAPHICS CAPABILITY,MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE,UP TO 1.5MB, CONFIGURABLE
6AV66410BA110AX1 SIMATIC OPERATOR PANEL OP77A BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UP TO 1,5MB, FOR CONFIGURATION WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE 
6AV66410CA010AX1 SIMATIC OPERATOR PANEL OP77B BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UPTO 12 MB, PRINTER/USB INTERFACE, SLOT FOR MMC CARD, FOR CONFIGURATION OF WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT  
6AV66420AA110AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP 177A 5,7" BLUE MODE STN-DISPLAY, MPI/PROFIBUS-DP INTERFACE, CONFIGURABLE WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD  
6AV66420BA011AX1 SIMATIC TOUCHPANEL TP177B PN/DP STN 265 COLOR-DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP - PROTOCOL RS485-/RS422-/USB - INTERFACE ETHERNET10/100 INTERFACE PRINTER -  INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005  
6AV66420BC011AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP177B DP BLUE MODE STN-DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB INTERFACE PRINTER - INTERFACE SLOT FOR MMCARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005  
6AV66420BD013AX0 SIMATIC TP177B 4" COLOR PN/DP
TFT 256 COLOR-16:9-DISPLAY,
MPI-/PROFIBUS-DP - PROTOCOL
RS485-/RS422-/USB - INTERFACE
ETHERNET10/100 INTERFACE
PRINTER - INTERFACE
SLOT FOR MM-CARD
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2008
6AV66420DA011AX1 SIMATIC PANEL OP177B PN/DP STN 256 COLOR DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB-  INTERFACE ETHERNET - INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005  
6AV66420DC011AX1 SIMATIC PANEL OP177B DP BLUE MODE STN DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB-  INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005  
6AV66420EA013AX0 SIMATIC MP 177 6" TOUCH
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
5,7" TFT DISPLAY
2 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2008
STANDARD OR HIGHER
6AV66425EA100CG0 SIMATIC MP 177 6" TOUCH
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
5,7" TFT DISPLAY
2 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2008
STANDARD OR HIGHER
WITH CUSTOMIZED
DESIGN MODIFICATION
BASED ON: 6AV6642-0EA01-3AX0
6AV66425EA101CG0 BUNDLE MP177 6" TOUCH
WITH DESIGN TETRAPAK
AND WINAC MP 2008 OR HIGHER
6AV66428BA100AA0 SIMATIC TOUCHPANEL TP177B DP/PNEDELSTAHLFRONT, DURCH-GEZOGENE DEKORFOLIE,SCHUTZART FRONT IP66K,STN 256 COLOR-DISPLAY,SIMATIC TOUCHPANEL TP177B DP/PNSTAINLESS STEEL FRONT,DISPLAY COVERED BY MEMBRANE,PROTECTION CLASS  FRONT IP66K,STN 265 COLOR-DISPLAY,
6AV66430AA011AX0 SIMATIC  TP 277 6"TOUCH PANEL5,7" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MITSIMATIC  TP 277 6"TOUCH PANEL5.7" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE WITH
6AV66430BA011AX0 SIMATIC  OP 277 6"OPERATOR PANEL5,7" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MITSIMATIC  OP 277 6"OPERATOR PANEL5.7" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE WITH
6AV66430CB011AX1 SIMATIC MP 277 8" TOUCH TFT
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
7,5" TFT DISPLAY
6 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1 OR HIGHER
6AV66430CB011AX5 SIMATIC MP 277 8" TOUCH
MULTI PANEL W. SMALL FRAME
7.5" TFT DISPLAY
6 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
6AV66430CD011AX1 SIMATIC MP 277 10" TOUCH
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
10,4" TFT DISPLAY
6 MB USER MEMORY
CONFIG:
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
6AV66430CD011AX5 SIMATIC MP 277 10" TOUCH
MULTI PANEL W. SMALL FRAME
10,4" TFT DISPLAY
6 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
6AV66430DB011AX1 SIMATIC MP 277 8" KEYMULTIPANEL,7,5" TFT DISPLAY,6 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MITSIMATIC MP 277 8" KEYMULTIPANEL,7,5" TFT DISPLAY,6 MB USER MEMORY,CONFIG. WITH
6AV66430DD011AX1 SIMATIC MP 277 10" KEY
MULTIPANEL W. RETENTIVE MEMORY
10,4" TFT DISPLAY
6 MB USER MEMORY
CONFIG.
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
6AV66430ED012AX0 SIMATIC MP 277 10" TOUCH STAINLESS STEEL FRONT, RETENTIV DISPLAY COVERED BY MEMBRANE, PROT. CL. FRONT IP66K, EX 2/22 10.4" TFT DISPLAY, CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE  
6AV66438AD100AA0 SIMATIC TOUCHPANEL MP 277 10"STAINLESS STEEL FRONT,DISPLAY COVERED BY MEMBRANE,PROTECTION CLASS FRONT IP66K,10.4" TFT DISPLAY,
6AV66438AD100AA1 SIMATIC MP 277 10" TOUCHSTAINLESS STEEL FRONT, RETENTIVDISPLAY COVERED BY MEMBRANE,PROTECTION CLASS FRONT IP66K,10.4" TFT DISPLAY,
6AV66440AA012AX0 SIMATIC  MP 377 12" TOUCH      
6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0
15" COLOR-TFT-DISPLAY
12 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE FROM
WINCC FLEXIBLE 2007
6AV66440AC012AX1 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0
19" COLOR-TFT-DISPLAY
12 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE FROM
WINCC FLEXIBLE 2007
6AV66440BA012AX1 SIMATIC  MP 377 12" KEY MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2007 NEW KEY ALUMINIUM FRONT WITH UNIFORM CLAMPS  
6AV66440CB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
STAINLESS STEEL FRONT, RETENTIV
DISPLAY COVERED BY MEMBRANE,
PROT. CL. FRONT IP66K, EX 2/22
15" TFT DISPLAY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE
6AV66442AB012AX0 SIMATIC MP 377 PRO 15" TOUCH
MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0
15" COLOR-TFT-DISPLAY
12 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE FROM
WINCC FLEXIBLE 2007
6AV66448AB200AA0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0, 15" FARB - TFT - DISPLAY, HIGH BRIGHTNESS, 12 MB USER MEMORY, CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2008  
6AV66448AB200AA1 SIMATIC MP 377 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0, 15" FARB - TFT - DISPLAY, HIGH BRIGHTNESS, 12 MB USER MEMORY, CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2008 SP1  
6AV66450AA010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE COMPACTAB VERSION 2005SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONCONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLECOMPACT VERSION 2005 AND HIGHER
6AV66450AB010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTERUND STOP-TASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE COMPACTSIMATIC MOBILE PANEL 177 DPWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONAND EMERGENCY-STOP BUTTON,CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLECOMPACT VERSION 2005 AND HIGH
6AV66450AC010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTERSTOP-TASTER, HANDRAD,SCHLUESSELSCHALTER UNDLEUCHTDRUCKTASTER,SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONEMERGENCY-STOP BUTTON,HANDWHEEL, KEY SWITCH ANDILLUMINATED PUSHBUTTON UNIT,
6AV66450BA010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE COMPACTAB VERSION 2005SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONCONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLECOMPACT VERSION 2005 AND HIGHER
6AV66450BB010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTERUND STOP-TASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE COMPACTSIMATIC MOBILE PANEL 177 PNWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONAND EMERGENCY-STOP BUTTON,CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLECOMPACT VERSION 2005 AND HIGH
6AV66450BC010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTERSTOP-TASTER, HANDRAD,SCHLUESSELSCHALTER UNDLEUCHTDRUCKTASTER,SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONEMERGENCY-STOP BUTTON,HANDWHEEL, KEY SWITCH ANDILLUMINATED PUSHBUTTON UNIT,
6AV66450BE020AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277 10"
W. INTEGRATED ENABLING BUTTON,
STOP BUTTON AND TOUCH,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE STANDARD
VERSION 2008 AND HIGHER
6AV66450CA010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277MIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE STANDARDAB VERSION 2005 SP1SIMATIC MOBILE PANEL 277WITH INTEGRATED ENABLING BUTTONCONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLESTANDARD VERSION 2005 SP1AND HIGHER
6AV66450CB010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277
WITH INTEGRATED ENABLING BUTTON
AND STOP BUTTON,
CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE
STANDARD VERSION 2005 SP1
AND HIGHER 
6AV66450CC010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277
W. INTEGRATED ENABLING BUTTON,
STOP BUTTON,
HANDWHEEL, KEY SWITCH AND
TWO ILLUMINATED PUSHBUTTON,
CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE
STANDARD VERSION 2005 SP1
AND HIGHER  
6AV66450DD010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN, 7.5" display, 64K colors
CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE
STANDARD VERSION 2007
AND HIGHER
INCL. 1 MAIN BATTERY
AND BACKUP BATTERY
POWER SUPPLY TO BE ORDERED
SEPARATELY:
6AV6671-5CE00-0AX0 CHARGING ST.
6AV6671-5CN00-0AX1 EXTERNAL
POWER SUPPLY UNIT (EU/US/UK/JP)
US RELEASE IS NOT POSSIBLE DUE
TO MISSING FCC CERTIFICATION
ON THE PART
6AV66450DE010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN, 7.5" display, 64K colors
WITH HANDWHEEL,
KEY SWITCH AND
TWO ILLUMINATED PUSHBUTTONS,
CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE
STANDARD VERSION 2007
AND HIGHER
INCL. 1 MAIN BATTERY
AND BACKUP BATTERY
POWER SUPPLY TO BE ORDERED
SEPARATELY:
6AV6671-5CE00-0AX0 CHARGING ST.
6AV6671-5CN00-0AX1 EXTERNAL
POWER SUPPLY UNIT (EU/US/UK/JP)
US RELEASE IS NOT POSSIBLE DUE
TO MISSING FCC CERTIFICATION
6AV66457AB100AS0 OEM SIMATIC MOBILE PANEL 277 REMOTE OPERATE (RO) 10". WITH INTEGR. ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOP BUTTON, 2 STYLUS PEN FOR TOUCHOPERATION. SW REMOTE OPERATE CLIENT INSTALLED. SW REMOTE OPERATE SERVER ON CD IN SUBPACKAGE.  
6AV66457AB140AS0 SPARE STYLUS PEN
FOR TOUCH-OPERATION OF
MOBILE PANEL 277 10" AND RO
 INCL. CORD TO FIX STYLUS PEN
AT MOBILE PANEL
5 PIECES PER PACKAGING UNIT
6AV66457AB150AS0 PROTECTIVE MEMBRANE FOR OEM MOBILE PANEL 277 REMOTE OPERATE 10 PIECES PER PACKAGING UNIT  
6AV66470AA113AX0 SIMATIC KTP400 BASIC MONO PN
3,8" MONO STN DISPLAY,
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AB113AX0 SIMATIC KTP600 BASIC MONO PN
5,7" MONO STN DISPLAY,
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AC113AX0 SIMATIC KTP600 BASIC COLOR DP
5,7" TFT DISPLAY, 256 COLORS
MPI/PROFIBUS DP INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AD113AX0 SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN
5,7" TFT DISPLAY, 256 COLORS
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AE113AX0 SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR DP
10,4" TFT DISPLAY, 256 COLORS
MPI/PROFIBUS DP INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AF113AX0 SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR PN
10,4" TFT DISPLAY, 256 COLORS
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AG113AX0 SIMATIC TP1500 BASIC COLOR PN
15,0" TFT DISPLAY, 256 COLORS
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66500BA010AA0 STARTERPAKET OP 73MICROBESTEHEND AUS: OP 73MICRO,WINCC FLEXIBLE 2005 MICRO HSP,MPI-KABEL FUER TESTZWECKE,SIMATIC HMI MANUAL COLLECTIONSTARTER PACKAGE OP 73MICROCOMPRISING: OP 73MICRO,WINCC FLEXIBLE 2005 MICRO HSP,MPI-KABEL FOR TESTING,SIMATIC HMI MANUAL C
6AV66500DA010AA0 STARTERPAKET TP 177MICROBESTEHEND AUS: TP 177MICRO,WINCC FLEXIBLE 2005 MICRO HSP,MPI-KABEL FUER TESTZWECKE,SIMATIC HMI MANUAL COLLECTIONSTARTER PACKAGE TP 177MICROCOMPRISING: TP 177MICRO,WINCC FLEXIBLE 2005 MICRO HSP,MPI-KABEL FOR TESTING,SIMATIC HMI MANU
6AV66511AA010AA0 STARTERPAKET OP 73BESTEHEND AUS: OP 73,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI KABEL MULTIM., MPI-KABEL(DOWNLOAD), GUTSCHEIN FUERSTARTER PACKAGE OP 73COMPRISING: OP 73,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI CABLE MULTIM., MPI CABLE(DOWNLOAD), VOUCHER FOR
6AV66511BA010AA0 STARTERPAKET OP 77ABESTEHEND AUS: OP 77A,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI KABEL MULTIM., MPI-KABEL(DOWNLOAD), GUTSCHEIN FUERSTARTER PACKAGE OP 77ACOMPRISING: OP 77A,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI CABLE MULTIM., MPI CABLE(DOWNLOAD), VOUCHER FOR
6AV66511CA010AA0 STARTERPAKET OP77BBESTEHEND AUS: OP77B,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT,RS232-KABEL, MPI-KABEL(DOWNLOAD), GUTSCHEIN FUERSTARTER PACKAGE OP77BCOMRISING: OP77B,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT,RS232 CABLE, MPI CABLE(DOWNLOAD), VOUCHER FOR
6AV66512AA010AA0 STARTERPAKET TP 177ABESTEHEND AUS: TP 177A,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI KABEL MULTIM., MPI-KABEL(DOWNLOAD), GUTSCHEIN FUERSTARTER PACKAGE TP 177ACOMPRISING: TP 177A,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI CABLE MULTIM., MPI CABLE(DOWNLOAD), VOUCHER
6AV66515BA010AA0 STARTERPAKET DP PLUSMOBILE PANEL 177;BESTEHEND AUS:MOBILE PANEL 177 DP M. INTEGR.ZUSTIMMTASTER, STOP-TASTER,HANDRAD, SCHLUESSELSCHALTERSTARTER PACKAGE DP PLUSMOBILE PANEL 177; COMPRISING:MOBILE PANEL 177 DP W. INTEGR.ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOPBUTTON,
6AV66515DA010AA0 STARTERPAKET PN PLUSMOBILE PANEL 177;BESTEHEND AUS:MOBILE PANEL 177 PN M. INTEGR.ZUSTIMMTASTER, STOP-TASTER,HANDRAD, SCHLUESSELSCHALTERSTARTER PACKAGE PN PLUSMOBILE PANEL 177; COMPRISING:MOBILE PANEL 177 PN W. INTEGR.ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOPBUTTON,
6AV66515EB010AA0 EINSTEIGERPAKET 277 DP PLUS,BESTEHEND AUS:MOBILE PANEL 277 M. INTEGR.ZUSTIMMTASTER, STOP-TASTER,HANDRAD, SCHLUESSELSCHALTERSTARTER PACKAGE 277 DP PLUS,COMPRISING:MOBILE PANEL 277  W. INTEGR.ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOPBUTTON, HANDWHEEL, KEY SWITCH
6AV66515FB010AA0 EINSTEIGERPAKET 277 PN PLUS,BESTEHEND AUS:MOBILE PANEL 277 M. INTEGR.ZUSTIMMTASTER, STOP-TASTER,HANDRAD, SCHLUESSELSCHALTERSTARTER PACKAGE 277 PN PLUS,COMPRISING:MOBILE PANEL 277  W. INTEGR.ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOPBUTTON, HANDWHEEL, KEY SWITCH
6AV66515GA010AA0 STARTER PACKAGE 277 IWLAN, COMPRISING: MOBILE PANEL 277 IWLAN  WITH HANDWHEEL, KEY SWITCH AND ILLUMINATED PUSHB. UNIT, CHARGING STATION, SPARE BATTERY WINCC FLEXIBLE 2007 STANDARD, VOUCHER SUS 1 YEAR  
6AV6651-7AA01-3AA0 S7-1200+KTP400 BASIC STARTERKIT CPU 1212C AC/DC/RLY, HMI KTP400 BASIC MONO PN, INPUT SIMULATOR, STEP7 BASIC CD, MANUAL CD, INFO MATERIAL, SYSTAINER
6AV6651-7DA01-3AA0 S7-1200+KTP600 BASIC STARTERKIT CPU 1212C AC/DC/RLY, HMI KTP600 BASIC COLOR PN, INPUT SIMULATOR, STEP7 BASIC CD, MANUAL CD, INFO MATERIAL, SYSTAINER
6AV66522JC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP 177 6" TOUCH CONTAINS:SIMATIC MP 177 6" TOUCH,WINAC MP OPTION ON CD ELECTRONIC MANUAL (D,E,F,CN)SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66523LC011AA0 WINAC MP 2008 PAKET FOR SIMATIC MP277 8" KEY CONTAINS: SIMATIC MP277 8" KEY,WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66523MB010AA0 EINSTEIGERPAKET MP277 8" TOUCH,BESTEHEND AUS:MP 277 8" TOUCHWINCC FLEXIBLE STANDARD 2005,HMI M.COLL; GUTSCHEIN SUS 1 J.STARTER PACKAGE MP277 8" TOUCH,COMPRISING:MP 277 8" TOUCHWINCC FLEXIBLE STANDARD 2005,HMI M.COLL; VOUCHER SUS 1 Y.
6AV66523MC011AA0 WINAC MP 2008 PAKET FOR SIMATIC MP277 8" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP277 8" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66523NC011AA0 WINAC MP 2008 PAKET FOR SIMATIC MP277 10" KEY CONTAINS: SIMATIC MP277 10" KEY, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66523PB010AA0 EINSTEIGERPAKET MP277 10" TOUCHBESTEHEND AUS:MP 277 10" TOUCHWINCC FLEXIBLE STANDARD 2005,HMI M.COLL; GUTSCHEIN SUS 1 J.STARTER PACKAGE MP277 10" TOUCHCOMPRISING:MP 277 10" TOUCHWINCC FLEXIBLE STANDARD 2005,HMI M.COLL; VOUCHER SUS 1 Y.
6AV66523PC011AA0 WINAC MP 2008 PAKET FOR SIMATIC MP277 10" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP277 10" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66524EC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 12" KEY CONTAINS: SIMATIC MP377 12" KEY, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66524FA010AA0 STARTER PACKAGE MP377 12" TOUCH
COMPRISING:
MP 377 12" TOUCH
WINCC FLEXIBLE STANDARD 2008,
SIMATIC HMI MANUAL COLLECTION,
MPI-KABEL 5M
6AV66524FC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 12" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP377 12" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66524GA010AA0 STARTER PACKAGE MP377 15" TOUCH
COMPRISING:
MP 377 15" TOUCH
WINCC FLEXIBLE STANDARD 2008,
SIMATIC HMI MANUAL COLLECTION,
MPI-KABEL 5M
6AV66524GC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 15" TOUCH CONTAINS:SIMATIC MP377 15" TOUCH,WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66524HC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 19" TOUCH CONTAINS:SIMATIC MP377 19" TOUCH,WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66532BA012AA0 SIMATIC Touch Panel Trainer Package TP 177B Color PN/DP,
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY. FOR SCHOOLS AND INSTITUTES LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE CONTACT MS. YUAN FAX: +86-10-64764725

 
6AV66532BA013AA0 SIMATIC Touch Panel Trainer Package TP 177B Color PN/DP,
COMRISING: TP 177B COLOR,
WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED,
WINCC FLEXIBLE RT 128,
ARCHIVES+RECIPES/OPC SERVER/
SM@RT SERVICE/SM@RT ACCESS
F. WINCC FLEXIBLE RUNTIME (PC),
SM@RT SERVICE/SM@RT ACCESS
FOR 
6AV66532CA012AA0 SIMATIC Operator Panel Trainer Package OP 177B Color PN/DP,
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY. FOR SCHOOLS AND INSTITUTES LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE CONTACT MS. YUAN FAX: +86-10-64764725
6AV66532CA013AA0 SIMATIC Operator Panel Trainer Package OP 177B Color PN/DP,
CONSISTING OF: OP 177B COLOR,
WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED,
WINCC FLEXIBLE RT 128,
ARCHIVES+RECIPES/OPC SERVER/
SM@RT SERVICE/SM@RT ACCESS
F. WINCC FLEXIBLE RUNTIME (PC),
SM@RT SERVICE/SM@RT ACCE
6AV66701AA000AX0 WINCC FLEXIBLE COMPACTGUTSCHEIN FUER SOFTWARE UPDATESERVICE IM STARTERPAKETWINCC FLEXIBLE COMPACTVOUCHER FOR SOFTWARE UPDATESERVICE IN STARTER PACK
6AV66702AA000AX0 WINCC FLEXIBLE STANDARDGUTSCHEIN FUER SOFTWARE UPDATESERVICE IM STARTERPAKETWINCC FLEXIBLE STANDARDVOUCHER FOR SOFTWARE UPDATESERVICE IN STARTER PACK
6AV66703AA000AX0 WINCC FLEXIBLE ADVANCEDGUTSCHEIN FUER SOFTWARE UPDATESERVICE IM STARTERPAKETWINCC FLEXIBLE ADVANCEDVOUCHER FOR SOFTWARE UPDATESERVICE IN STARTER PACK
6AV66710AP000AX0 SIMATIC TD400C, BLANK FACEPLATE
FOR PRINTING CUSTOMIZED KEYPAD
FACEPLATE FOR A TD400C,
2 PERFORATED FACEPLATES/SHEET;
10 SHEETS PER PACKAGING UNIT
6AV66711AJ000AX0 SCHUTZHAUBE FUEROP 77A, OP 77BPROTECTIVE COVER FOROP 77A, OP 77B
6AV66711CB000AX2 MMC CARD 128 MB FOR OP77B, OP/TP 177B, OP/TP277, C7-635, MP277, MP377, MOBILE PANEL 177/277  
6AV66711XA000AX0 SERVICEPAKETFUER OP77BSERVICE PACKFOR OP77B
6AV66712DJ000AX0 SCHUTZHAUBE FUER OP 177BPROTECTIVE COVER FOR OP 177B
6AV66712XA000AX0 SERVICEPAKETFUER TP 177MICRO, TP 177A,TP 177B, OP 177BSERVICE PACKFOR TP 177MICRO, TP 177A,TP 177B, OP 177B
6AV66712XC000AX0 SCHUTZFOLIE FUERTP 177MICRO, TP 177A,TP 177B, OP 177BPACKUNG MIT 10 STUECKPROTECTIVE MEMBRANE FORTP 177MICRO, TP 177A,TP 177B, OP 177BPACKAGE OF 10
6AV66713AH000AX0 INDUSTRIAL USB HUB 4 IP65 WITH 4 USB INTERFACES, USABLE WITH PANEL PC AND MP277  
6AV66713CC000AX0 SCHUTZFOLIE FUER MP 277 8"10 STUECK JE VERPACKUNGSEINHEITPROTECTIVE MEMBRANE FORMP 277 8",10 PIECES PER PACKAGING UNIT
6AV66713CK010AX0 PROTECT. COVER MP277 8" TOUCH
FOR 6AV6643-0CB01-1AX1 TO E05
AND 6AV6643-0CB01-1AX5
E05 OR HIGHER;
CONSTISTING OF:
2 PROTECTIVE COVERS,
2 UPPER FRAMES,
2 LOWER FRAMES
6AV66713CS000AX0 MOUNTING FRAME MP 277 8" TOUCH  
6AV66713DC000AX0 SCHUTZFOLIE FUER MP 277 10",10 STUECK JE VERPACKUNGSEINHEITPROTECTIVE MEMBRANE FORMP 277 10",10 PIECES PER PACKAGING UNIT
6AV66713EA010AX0 SERVICEPAKET FUERINDUSTRIAL USB HUB 4SERVICE PACK FORINDUSTRIAL USB HUB 4
6AV66713XA010AX0 SERVICEPAKET FUERMP 277 8", MP 277 10"SERVICE PACK FORMP 277 8", MP 277 10"
6AV66714XA000AX0 SERVICE PACK FOR MP377 TOUCH  
6AV66715AD000AX0 OPTIONSPAKET AKKU FUERMOBILE PANELSOPTION PACKAGE ACCU FORMOBILE PANELS
6AV66715AE000AX0 ANSCHLUSS-BOX DP BASIC FUERMOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)CONNECTIVITY BOX DP BASIC FORMOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)
6AV66715AE010AX0 ANSCHLUSS-BOX PN BASIC FUERMOBILE PANELS (PROFINET)CONNECTIVITY BOX PN BASIC FORMOBILE PANELS (PROFINET)
6AV66715AE100AX0 ANSCHLUSS-BOX DP PLUS FUERMOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)CONNECTIVITY BOX DP PLUS FORMOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)
6AV66715AE110AX0 ANSCHLUSS-BOX PN PLUS FUERMOBILE PANELS (PROFINET)CONNECTIVITY BOX PN PLUS FORMOBILE PANELS (PROFINET)
6AV66715BC000AX0 SCHUTZFOLIEFUER MOBILE PANEL 277,2 STUECK JE VERPACKUNGSEINHEITPROTECTIVE MEMBRANEFOR MOBILE PANEL 277,2 PIECES PER PACKAGING UNIT
6AV66715BF000AX0 BESCHRIFTUNGSSTREIFEN FUERMOBILE PANEL 277PACKUNG MIT 2 BOEGEN MITJE 3 SAETZE FUER 6 GERAETELABELING STRIPS FORMOBILE PANEL 277PACK OF 2 SHEETS WITH3 SETS EACH FOR 6 DEVICES
6AV66715CA000AX1 SERVICE PACKAGE FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN  
6AV66715CE000AX0 CHARGING STATION FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN WITH LOCK FOR CHARGE AND HOLD THE MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CHARGING OF 2 SPARE BATTERIES  
6AV66715CL000AX0 SPARE BATTERY FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN  
6AV66715CM000AX0 TRANSPONDER FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN  
6AV66715CN000AX1 EXTERNAL POWER SUPPLY FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN WITH MAINS CABLE FOR EU, US, UK, JP  
6AV66716AP000AX0 IP65-SET FOR SIMATIC THIN CLIENT 6AV6646-0AA21-2AX0 6AV6646-0AB21-2AX0  
6AV66718XB100AX0 SD-KARTE 256 MBSD CARD 256 MB
6AV66718XB100AX1 SD CARD 512 MB FOR
ALL MP177/277/377/
M.P. (MOBILE PANEL) 277
AND FROM WINCC FLEX.2008 SP1
F. OP77, TP/OP177-277, M.P.177
WITH SD/MMC SLOT
6AV66718XD000AX0 90 GRAD WINKELADAPTER, 9-POLIGFUER RS485/422 SCHNITTSTELLEKABELABGANG NACH HINTENBEI PANELSRIGHT ANGLE ADAPTER, 9-POLARFOR RS485/422 INTERFACECABLE OUTLET TO THE BACK
6AV66718XE000AX0 RS422/RS232 KONVERTER, 9-POLIGFUER RS422 SCHNITTSTELLESTIFT - STIFT,KABELABGANG 180 GRAD, ZUMANSCHLUSS FUER FREMD SPSRS422/RS232 CONVERTER, 9-POLARFOR 422 INTERFACEPIN - PIN,CABLE OUTLET 180 DGR, TO3TH PARTY PLC
6AV66718XJ000AX0 RS422/RS232 KONVERTER, 9-POLIGFUER RS422 SCHNITTSTELLESTIFT - STIFT,KABELABGANG 180 GRAD, ZUMANSCHLUSS FUER FREMD SPSRS422/RS232 CONVERTER, 9-POLARFOR 422 INTERFACEPIN - PIN,CABLE OUTLET 180 DGR, TO3TH PARTY PLC
6AV66718XK000AX0 MOUNTING CLAMP SET ALU FOR
BASIC PANEL, MP 177, OP/TP 277,
MP 277, MP 377 AND THIN CLIENT
SUITABLE FOR SHEET METAL
THICKNESS FROM 4 MM TO 6 MM,
20 MOUNTING CLAMPS ALU
PER PACKAGING UNIT
6AV66718XK000AX1 SPRING MOUNTING CLAMP SET FOR
FOR BASIC PANEL,MP177,OP/TP277,
MP 277, MP 377 AND THIN CLIENT
SUITABLE FOR SHEET METAL
THICKNESS FROM 1 MM TO 4 MM
20 SPRING CLAMPS
PER PACKAGING UNIT
6AV66718XS000AX0 MOUNTING FRAME MP 277 10" TOUCH AND MP 377 12" TOUCH  
6AV66753AA000AX0 SERVICE PACK FORMP 277 10" TOUCH WITHSTAINLESS STEEL FRONT
6AV66911DA010AA1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), GERMAN
6AV66911DA010AB1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), ENGLISCHOPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), ENGLISH
6AV66911DA010AC1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), FRANZ.OPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), FRENCH
6AV66911DA010AD1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), ITAL.OPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), ITALIAN
6AV66911DA010AE1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), SPAN.OPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), SPANISH
6AV66911DF010AA0 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), GERMAN
6AV66911DF010AB0 OPERATING INSTRUCTIONS
SIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO
(WINCC FLEXIBLE), ENGLISH
6AV66911DF010AC0 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), FRANZOESISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), FRENCH
6AV66911DF010AD0 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), ITALIENISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), ITALIAN
6AV66911DF010AE0 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), SPANISCHOPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), SPANISH
6AV66911DG010AA1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), GERMAN
6AV66911DG010AB1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), ENGLISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), ENGLISH
6AV66911DG010AC1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), FRANZOESISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), FRENCH
6AV66911DG010AD1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), ITALIENISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), ITALIAN
6AV66911DG010AE1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), SPANISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), SPANISH
6AV66911DH010AA0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). GERMAN
6AV66911DH010AB0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), ENGLISCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). ENGLISH
6AV66911DH010AC0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), FRANZOESISCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). FRENCH
6AV66911DH010AD0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), ITALIENISCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). ITALIAN
6AV66911DH010AE0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), SPANISCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). SPANISH
6AV66911DJ010AA0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). GERMAN
6AV66911DJ010AB0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), ENGLISCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). ENGLISH
6AV66911DJ010AC0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), FRANZOESISCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). FRENCH
6AV66911DJ010AD0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), ITALIENISCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). ITALIEN
6AV66911DJ010AE0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), SPANISCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). SPANISH

Siemens Vietnam – Đại lý phân phối thiết bị Siemens chính hãng tại Việt Nam
Siemens Vietnam là nhà phân phối các thiết bị chính hãng của Siemens ở Việt Nam. Khách hàng luôn an tâm về xuất xứ, chất lượng sản phẩm, giá thành thấp, giao hàng đúng hẹn cũng như đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi

6AV66187BD011AB0 WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICEFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD,(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICEFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD,(FOR VERSION 2005)
6AV66187BD012AB0 WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICEFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187BD013AB0 WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE
FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
(FOR VERSION 2008)
6AV66187CC010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,OPC-SERVER FUERSIMATIC MULTIPANEL,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,OPC-SERVER FORSIMATIC MULTIPANEL,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187CC011AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFUER SIMATIC MULTIPANELRUNTIME-SW, SINGLE LICENSELIZENZSCHLUESSEL AUF FDZUR NUTZUNG MITWINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFOR SIMATIC MULTIPANELRUNTIME SW, SINGLE LICENSELICENSE KEY ON FDTO BE USED WITH
6AV66187CC012AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFOR SIMATIC MULTIPANELRUNTIME SW, SINGLE LICENSELICENSE KEY ON USB STICK,TO BE USED WITH SIMATIC
6AV66187CC013AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVER
FOR SIMATIC MULTIPANEL
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
TO BE USED WITH SIMATIC
MULTI PANEL 270/370 SERIES
(FOR VERSION 2008)
6AV66187CD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,OPC-SERVER FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,OPC SERVER FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187CD011AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD,(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD,(FOR VERSION 2005)
6AV66187CD012AB0 WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVERFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB-STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187CD013AB0 RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
TO BE USED WITH SIMATIC
MULTI PANEL 270/370 SERIES
(FOR VERSION 2008)
6AV66187DB010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,PROAGENT  FUERSIMATIC PANEL,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,PROAGENT FORSIMATIC PANEL,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187DB011AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFUER SIMATIC PANEL,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD,ZUR NUTZUNG MITWINCC FLEXIBLE /PROAGENTFOR SIMATIC PANEL,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD,TO BE USED WITH
6AV66187DB012AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFOR SIMATIC PANEL,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK,TO BE USED WITH
6AV66187DB013AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENT
FOR SIMATIC PANEL,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
TO BE USED WITH
SIMATIC PANEL 270/370 SERIES
(FOR VERSION 2008)
6AV66187DD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,PROAGENT FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,PROAGENT FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187DD011AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187DD012AB0 WINCC FLEXIBLE /PROAGENTFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187ED010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,ARCHIVES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,ARCHIVES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187ED011AB0 WINCC FLEXIBLE /ARCHIVESFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /ARCHIVESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187ED012AB0 WINCC FLEXIBLE /ARCHIVESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK,(FOR VERSION 2007)
6AV66187ED013AB0 WINCC FLEXIBLE /ARCHIVES
FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
(FOR VERSION 2008)
6AV66187FD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,RECIPES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,RECIPES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187FD011AB0 WINCC FLEXIBLE /RECIPESFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /RECIPESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187FD012AB0 WINCC FLEXIBLE /RECIPESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187GD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,ARCHIVES + RECIPES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,ARCHIVES + RECIPES FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTR
6AV66187GD011AB0 WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPESFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187GD012AB0 WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPESFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK(FOR VERSION 2007)
6AV66187GD013AB0 WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES
FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
(FOR VERSION 2008)
6AV66187HB010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,AUDIT FUER SIMATIC PANEL,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,SETZT EPL-MASTER VORAUSEPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,AUDIT FOR SIMATIC PANEL,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,REQUIRES EPL-M
6AV66187HB011AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDITFUER SIMATIC PANEL,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD,ZUR NUTZUNG MITWINCC FLEXIBLE /AUDITFOR SIMATIC PANEL,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD,TO BE USED WITH
6AV66187HB012AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDITFOR SIMATIC PANEL,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK,TO BE USED WITH
6AV66187HB013AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDIT
FOR SIMATIC PANEL,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
TO BE USED WITH
SIMATIC PANEL 270/370 SERIES
(FOR VERSION 2008)
6AV66187HD010AQ0 EPL ROYALTY F. WINCC FLEXIBLE,AUDIT FUERWINCC FLEXIBLE RUNTIME,NUR GUELTIG IN VERBINDUNG MITENTERPRISE LICENSE-VERTRAG,EPL ROYALTY FOR WINCC FLEXIBLE,AUDIT FORWINCC FLEXIBLE RUNTIME,ONLY VALID COMBINED WITHENTERPRISE LICENSE CONTRACT,
6AV66187HD011AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDITFUER WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF FD(AB VERSION 2005)WINCC FLEXIBLE /AUDITFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON FD(FOR VERSION 2005)
6AV66187HD012AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDITFOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,LICENSE KEY ON USB STICK,TO BE USED WITH
6AV66187HD013AB0 WINCC FLEXIBLE /AUDIT
FOR WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
RUNTIME SW, SINGLE LICENSE,
LICENSE KEY ON USB STICK,
(FOR VERSION 2008)
6AV66187XX011AF0 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2004PANEL OPTIONEN NACHWINCC FLEXIBLE 2005,BEINHALTET SM@RTACCESS/SM@RTSERVICE/PROAGENT FUERUPGRADE WINCC FLEXIBLE  2004PANEL OPTIONS TOWINCC FLEXIBLE 2005,INCLUDING SM@RTACCESS/SM@RTSERVICE/PROAGENT FOR
6AV66187XX012AF0 UPGR WINCC FLEXIBLE 2004/2005PANEL OPTIONS TOWINCC FLEXIBLE 2007,INCLUDING SM@RTACCESS/SM@RTSERVICE/PROAGENT/AUDIT FOR
6AV66210AA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005PROJEKTIERUNGSSETFUER SIMATIC OP77, OP/TP170,BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE COMPACT,WINCC FLEXIBLE 2005CONFIGURING SETFOR SIMATIC OP77, OP/TP170,CONTAINS:WINCC FLEXIBLE COMPACT,
6AV66220BA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005PROJEKTIERUNGSSETFUER SIMATIC OP/TP/MP270, MP370BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE STANDARD,WINCC FLEXIBLE 2005CONFIGURING SETFOR SIMATIC OP/TP/MP270, MP370CONTAINS:WINCC FLEXIBLE STANDARD,
6AV66221AA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGEFOR SIMATIC PANELSBEINHALTET:WINCC FLEXIBLE  STANDARDWINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGEFOR SIMATIC PANELSCONTAINS:WINCC FLEXIBLE STANDARD
6AV66231BA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE128 POWERTAGS,BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE ADVANCEDWINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE128 POWERTAGS,CONTAINS:WINCC FLEXIBLE ADVANCED
6AV66231DA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE512 POWERTAGS,BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE ADVANCEDWINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE512 POWERTAGS,CONTAINS:WINCC FLEXIBLE ADVANCED
6AV66231FA010AA0 WINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE2K POWERTAGS,BEINHALTET:WINCC FLEXIBLE ADVANCEDWINCC FLEXIBLE 2005INTRODUCTION PACKAGE2K POWERTAGS,CONTAINS:WINCC FLEXIBLE ADVANCED
6AV66232FA000AA0 WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME
SW PACKAGE FOR SIMATIC PANEL PC
2K POWER TAGS,
CONTAINS:
WINCC FLEXIBLE RUNTIME,
2K POWER TAGS,
WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES
6AV66400AA000AX0 TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 CONFIGURATION WITH
STEP7-MICRO/WIN
6AV66400AA000AX1 TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH CABLE (2,5M) AND MOUNTING ACCESSORIES WITH CUSTOMIZED FACEPLATE, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN V4 SP6  
6AV66400BA110AX0 SIMATIC OPERATOR PANELOP 73MICRO FUER  SIMATIC S7-2003" LC-DISPLAY,  GRAFIKFAEHIG,HINTERLEUCHTETPROJEKTIERBAR ABSIMATIC OPERATOR PANELOP 73MICRO FOR SIMATIC S7-2003" LC DISPLAY, BACKLITWITH GRAPHICS CAPABILITYCONFIGURABLE
6AV66400CA110AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP 177MICRO FOR SIMATIC S7-200 5.7" BLUE MODE STN DISPLAY CONFIGURABLE WINCC FLEXIBLE 2004 MICRO HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD  
6AV66400DA110AX0 K-TP178micro, Specially for SIMATIC S7-200, 5.7 STN mono touch screen with 6 function keys, designed for Chinese clients
6AV66410AA110AX0 SIMATIC OPERATOR PANEL OP 733" LC-DISPLAY,  GRAFIKFAEHIG,HINTERLEUCHTET,MPI-/PROFIBUS-DP SCHNITTSTELLE,BIS 1,5MB,SIMATIC OPERATOR PANEL OP 733" LC DISPLAY, BACKLIT,WITH GRAPHICS CAPABILITY,MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE,UP TO 1.5MB, CONFIGURABLE
6AV66410BA110AX1 SIMATIC OPERATOR PANEL OP77A BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UP TO 1,5MB, FOR CONFIGURATION WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE 
6AV66410CA010AX1 SIMATIC OPERATOR PANEL OP77B BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UPTO 12 MB, PRINTER/USB INTERFACE, SLOT FOR MMC CARD, FOR CONFIGURATION OF WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT  
6AV66420AA110AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP 177A 5,7" BLUE MODE STN-DISPLAY, MPI/PROFIBUS-DP INTERFACE, CONFIGURABLE WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD  
6AV66420BA011AX1 SIMATIC TOUCHPANEL TP177B PN/DP STN 265 COLOR-DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP - PROTOCOL RS485-/RS422-/USB - INTERFACE ETHERNET10/100 INTERFACE PRINTER -  INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005  
6AV66420BC011AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP177B DP BLUE MODE STN-DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB INTERFACE PRINTER - INTERFACE SLOT FOR MMCARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005  
6AV66420BD013AX0 SIMATIC TP177B 4" COLOR PN/DP
TFT 256 COLOR-16:9-DISPLAY,
MPI-/PROFIBUS-DP - PROTOCOL
RS485-/RS422-/USB - INTERFACE
ETHERNET10/100 INTERFACE
PRINTER - INTERFACE
SLOT FOR MM-CARD
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2008
6AV66420DA011AX1 SIMATIC PANEL OP177B PN/DP STN 256 COLOR DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB-  INTERFACE ETHERNET - INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005  
6AV66420DC011AX1 SIMATIC PANEL OP177B DP BLUE MODE STN DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB-  INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005  
6AV66420EA013AX0 SIMATIC MP 177 6" TOUCH
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
5,7" TFT DISPLAY
2 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2008
STANDARD OR HIGHER
6AV66425EA100CG0 SIMATIC MP 177 6" TOUCH
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
5,7" TFT DISPLAY
2 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2008
STANDARD OR HIGHER
WITH CUSTOMIZED
DESIGN MODIFICATION
BASED ON: 6AV6642-0EA01-3AX0
6AV66425EA101CG0 BUNDLE MP177 6" TOUCH
WITH DESIGN TETRAPAK
AND WINAC MP 2008 OR HIGHER
6AV66428BA100AA0 SIMATIC TOUCHPANEL TP177B DP/PNEDELSTAHLFRONT, DURCH-GEZOGENE DEKORFOLIE,SCHUTZART FRONT IP66K,STN 256 COLOR-DISPLAY,SIMATIC TOUCHPANEL TP177B DP/PNSTAINLESS STEEL FRONT,DISPLAY COVERED BY MEMBRANE,PROTECTION CLASS  FRONT IP66K,STN 265 COLOR-DISPLAY,
6AV66430AA011AX0 SIMATIC  TP 277 6"TOUCH PANEL5,7" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MITSIMATIC  TP 277 6"TOUCH PANEL5.7" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE WITH
6AV66430BA011AX0 SIMATIC  OP 277 6"OPERATOR PANEL5,7" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MITSIMATIC  OP 277 6"OPERATOR PANEL5.7" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE WITH
6AV66430CB011AX1 SIMATIC MP 277 8" TOUCH TFT
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
7,5" TFT DISPLAY
6 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1 OR HIGHER
6AV66430CB011AX5 SIMATIC MP 277 8" TOUCH
MULTI PANEL W. SMALL FRAME
7.5" TFT DISPLAY
6 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
6AV66430CD011AX1 SIMATIC MP 277 10" TOUCH
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
10,4" TFT DISPLAY
6 MB USER MEMORY
CONFIG:
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
6AV66430CD011AX5 SIMATIC MP 277 10" TOUCH
MULTI PANEL W. SMALL FRAME
10,4" TFT DISPLAY
6 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
6AV66430DB011AX1 SIMATIC MP 277 8" KEYMULTIPANEL,7,5" TFT DISPLAY,6 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MITSIMATIC MP 277 8" KEYMULTIPANEL,7,5" TFT DISPLAY,6 MB USER MEMORY,CONFIG. WITH
6AV66430DD011AX1 SIMATIC MP 277 10" KEY
MULTIPANEL W. RETENTIVE MEMORY
10,4" TFT DISPLAY
6 MB USER MEMORY
CONFIG.
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
6AV66430ED012AX0 SIMATIC MP 277 10" TOUCH STAINLESS STEEL FRONT, RETENTIV DISPLAY COVERED BY MEMBRANE, PROT. CL. FRONT IP66K, EX 2/22 10.4" TFT DISPLAY, CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE  
6AV66438AD100AA0 SIMATIC TOUCHPANEL MP 277 10"STAINLESS STEEL FRONT,DISPLAY COVERED BY MEMBRANE,PROTECTION CLASS FRONT IP66K,10.4" TFT DISPLAY,
6AV66438AD100AA1 SIMATIC MP 277 10" TOUCHSTAINLESS STEEL FRONT, RETENTIVDISPLAY COVERED BY MEMBRANE,PROTECTION CLASS FRONT IP66K,10.4" TFT DISPLAY,
6AV66440AA012AX0 SIMATIC  MP 377 12" TOUCH      
6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0
15" COLOR-TFT-DISPLAY
12 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE FROM
WINCC FLEXIBLE 2007
6AV66440AC012AX1 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0
19" COLOR-TFT-DISPLAY
12 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE FROM
WINCC FLEXIBLE 2007
6AV66440BA012AX1 SIMATIC  MP 377 12" KEY MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2007 NEW KEY ALUMINIUM FRONT WITH UNIFORM CLAMPS  
6AV66440CB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
STAINLESS STEEL FRONT, RETENTIV
DISPLAY COVERED BY MEMBRANE,
PROT. CL. FRONT IP66K, EX 2/22
15" TFT DISPLAY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE
6AV66442AB012AX0 SIMATIC MP 377 PRO 15" TOUCH
MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0
15" COLOR-TFT-DISPLAY
12 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE FROM
WINCC FLEXIBLE 2007
6AV66448AB200AA0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0, 15" FARB - TFT - DISPLAY, HIGH BRIGHTNESS, 12 MB USER MEMORY, CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2008  
6AV66448AB200AA1 SIMATIC MP 377 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0, 15" FARB - TFT - DISPLAY, HIGH BRIGHTNESS, 12 MB USER MEMORY, CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2008 SP1  
6AV66450AA010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE COMPACTAB VERSION 2005SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONCONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLECOMPACT VERSION 2005 AND HIGHER
6AV66450AB010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTERUND STOP-TASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE COMPACTSIMATIC MOBILE PANEL 177 DPWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONAND EMERGENCY-STOP BUTTON,CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLECOMPACT VERSION 2005 AND HIGH
6AV66450AC010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTERSTOP-TASTER, HANDRAD,SCHLUESSELSCHALTER UNDLEUCHTDRUCKTASTER,SIMATIC MOBILE PANEL 177 DPWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONEMERGENCY-STOP BUTTON,HANDWHEEL, KEY SWITCH ANDILLUMINATED PUSHBUTTON UNIT,
6AV66450BA010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE COMPACTAB VERSION 2005SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONCONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLECOMPACT VERSION 2005 AND HIGHER
6AV66450BB010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTERUND STOP-TASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE COMPACTSIMATIC MOBILE PANEL 177 PNWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONAND EMERGENCY-STOP BUTTON,CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLECOMPACT VERSION 2005 AND HIGH
6AV66450BC010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNMIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTERSTOP-TASTER, HANDRAD,SCHLUESSELSCHALTER UNDLEUCHTDRUCKTASTER,SIMATIC MOBILE PANEL 177 PNWITH INTEGRATED ENABLING BUTTONEMERGENCY-STOP BUTTON,HANDWHEEL, KEY SWITCH ANDILLUMINATED PUSHBUTTON UNIT,
6AV66450BE020AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277 10"
W. INTEGRATED ENABLING BUTTON,
STOP BUTTON AND TOUCH,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE STANDARD
VERSION 2008 AND HIGHER
6AV66450CA010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277MIT INTEGRIERTEM ZUSTIMMTASTER,PROJEKTIERBAR MITWINCC FLEXIBLE STANDARDAB VERSION 2005 SP1SIMATIC MOBILE PANEL 277WITH INTEGRATED ENABLING BUTTONCONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLESTANDARD VERSION 2005 SP1AND HIGHER
6AV66450CB010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277
WITH INTEGRATED ENABLING BUTTON
AND STOP BUTTON,
CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE
STANDARD VERSION 2005 SP1
AND HIGHER 
6AV66450CC010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277
W. INTEGRATED ENABLING BUTTON,
STOP BUTTON,
HANDWHEEL, KEY SWITCH AND
TWO ILLUMINATED PUSHBUTTON,
CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE
STANDARD VERSION 2005 SP1
AND HIGHER  
6AV66450DD010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN, 7.5" display, 64K colors
CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE
STANDARD VERSION 2007
AND HIGHER
INCL. 1 MAIN BATTERY
AND BACKUP BATTERY
POWER SUPPLY TO BE ORDERED
SEPARATELY:
6AV6671-5CE00-0AX0 CHARGING ST.
6AV6671-5CN00-0AX1 EXTERNAL
POWER SUPPLY UNIT (EU/US/UK/JP)
US RELEASE IS NOT POSSIBLE DUE
TO MISSING FCC CERTIFICATION
ON THE PART
6AV66450DE010AX0 SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN, 7.5" display, 64K colors
WITH HANDWHEEL,
KEY SWITCH AND
TWO ILLUMINATED PUSHBUTTONS,
CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE
STANDARD VERSION 2007
AND HIGHER
INCL. 1 MAIN BATTERY
AND BACKUP BATTERY
POWER SUPPLY TO BE ORDERED
SEPARATELY:
6AV6671-5CE00-0AX0 CHARGING ST.
6AV6671-5CN00-0AX1 EXTERNAL
POWER SUPPLY UNIT (EU/US/UK/JP)
US RELEASE IS NOT POSSIBLE DUE
TO MISSING FCC CERTIFICATION
6AV66457AB100AS0 OEM SIMATIC MOBILE PANEL 277 REMOTE OPERATE (RO) 10". WITH INTEGR. ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOP BUTTON, 2 STYLUS PEN FOR TOUCHOPERATION. SW REMOTE OPERATE CLIENT INSTALLED. SW REMOTE OPERATE SERVER ON CD IN SUBPACKAGE.  
6AV66457AB140AS0 SPARE STYLUS PEN
FOR TOUCH-OPERATION OF
MOBILE PANEL 277 10" AND RO
 INCL. CORD TO FIX STYLUS PEN
AT MOBILE PANEL
5 PIECES PER PACKAGING UNIT
6AV66457AB150AS0 PROTECTIVE MEMBRANE FOR OEM MOBILE PANEL 277 REMOTE OPERATE 10 PIECES PER PACKAGING UNIT  
6AV66470AA113AX0 SIMATIC KTP400 BASIC MONO PN
3,8" MONO STN DISPLAY,
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AB113AX0 SIMATIC KTP600 BASIC MONO PN
5,7" MONO STN DISPLAY,
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AC113AX0 SIMATIC KTP600 BASIC COLOR DP
5,7" TFT DISPLAY, 256 COLORS
MPI/PROFIBUS DP INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AD113AX0 SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN
5,7" TFT DISPLAY, 256 COLORS
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AE113AX0 SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR DP
10,4" TFT DISPLAY, 256 COLORS
MPI/PROFIBUS DP INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AF113AX0 SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR PN
10,4" TFT DISPLAY, 256 COLORS
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66470AG113AX0 SIMATIC TP1500 BASIC COLOR PN
15,0" TFT DISPLAY, 256 COLORS
ETHERNET INTERFACE
CONFIGURATION FROM
WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT
OR WINCC BASIC V10.5
INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
6AV66500BA010AA0 STARTERPAKET OP 73MICROBESTEHEND AUS: OP 73MICRO,WINCC FLEXIBLE 2005 MICRO HSP,MPI-KABEL FUER TESTZWECKE,SIMATIC HMI MANUAL COLLECTIONSTARTER PACKAGE OP 73MICROCOMPRISING: OP 73MICRO,WINCC FLEXIBLE 2005 MICRO HSP,MPI-KABEL FOR TESTING,SIMATIC HMI MANUAL C
6AV66500DA010AA0 STARTERPAKET TP 177MICROBESTEHEND AUS: TP 177MICRO,WINCC FLEXIBLE 2005 MICRO HSP,MPI-KABEL FUER TESTZWECKE,SIMATIC HMI MANUAL COLLECTIONSTARTER PACKAGE TP 177MICROCOMPRISING: TP 177MICRO,WINCC FLEXIBLE 2005 MICRO HSP,MPI-KABEL FOR TESTING,SIMATIC HMI MANU
6AV66511AA010AA0 STARTERPAKET OP 73BESTEHEND AUS: OP 73,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI KABEL MULTIM., MPI-KABEL(DOWNLOAD), GUTSCHEIN FUERSTARTER PACKAGE OP 73COMPRISING: OP 73,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI CABLE MULTIM., MPI CABLE(DOWNLOAD), VOUCHER FOR
6AV66511BA010AA0 STARTERPAKET OP 77ABESTEHEND AUS: OP 77A,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI KABEL MULTIM., MPI-KABEL(DOWNLOAD), GUTSCHEIN FUERSTARTER PACKAGE OP 77ACOMPRISING: OP 77A,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI CABLE MULTIM., MPI CABLE(DOWNLOAD), VOUCHER FOR
6AV66511CA010AA0 STARTERPAKET OP77BBESTEHEND AUS: OP77B,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT,RS232-KABEL, MPI-KABEL(DOWNLOAD), GUTSCHEIN FUERSTARTER PACKAGE OP77BCOMRISING: OP77B,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT,RS232 CABLE, MPI CABLE(DOWNLOAD), VOUCHER FOR
6AV66512AA010AA0 STARTERPAKET TP 177ABESTEHEND AUS: TP 177A,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI KABEL MULTIM., MPI-KABEL(DOWNLOAD), GUTSCHEIN FUERSTARTER PACKAGE TP 177ACOMPRISING: TP 177A,WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT HSPPC/PPI CABLE MULTIM., MPI CABLE(DOWNLOAD), VOUCHER
6AV66515BA010AA0 STARTERPAKET DP PLUSMOBILE PANEL 177;BESTEHEND AUS:MOBILE PANEL 177 DP M. INTEGR.ZUSTIMMTASTER, STOP-TASTER,HANDRAD, SCHLUESSELSCHALTERSTARTER PACKAGE DP PLUSMOBILE PANEL 177; COMPRISING:MOBILE PANEL 177 DP W. INTEGR.ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOPBUTTON,
6AV66515DA010AA0 STARTERPAKET PN PLUSMOBILE PANEL 177;BESTEHEND AUS:MOBILE PANEL 177 PN M. INTEGR.ZUSTIMMTASTER, STOP-TASTER,HANDRAD, SCHLUESSELSCHALTERSTARTER PACKAGE PN PLUSMOBILE PANEL 177; COMPRISING:MOBILE PANEL 177 PN W. INTEGR.ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOPBUTTON,
6AV66515EB010AA0 EINSTEIGERPAKET 277 DP PLUS,BESTEHEND AUS:MOBILE PANEL 277 M. INTEGR.ZUSTIMMTASTER, STOP-TASTER,HANDRAD, SCHLUESSELSCHALTERSTARTER PACKAGE 277 DP PLUS,COMPRISING:MOBILE PANEL 277  W. INTEGR.ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOPBUTTON, HANDWHEEL, KEY SWITCH
6AV66515FB010AA0 EINSTEIGERPAKET 277 PN PLUS,BESTEHEND AUS:MOBILE PANEL 277 M. INTEGR.ZUSTIMMTASTER, STOP-TASTER,HANDRAD, SCHLUESSELSCHALTERSTARTER PACKAGE 277 PN PLUS,COMPRISING:MOBILE PANEL 277  W. INTEGR.ENABLING BUTTON, EMERGENCY-STOPBUTTON, HANDWHEEL, KEY SWITCH
6AV66515GA010AA0 STARTER PACKAGE 277 IWLAN, COMPRISING: MOBILE PANEL 277 IWLAN  WITH HANDWHEEL, KEY SWITCH AND ILLUMINATED PUSHB. UNIT, CHARGING STATION, SPARE BATTERY WINCC FLEXIBLE 2007 STANDARD, VOUCHER SUS 1 YEAR  
6AV6651-7AA01-3AA0 S7-1200+KTP400 BASIC STARTERKIT CPU 1212C AC/DC/RLY, HMI KTP400 BASIC MONO PN, INPUT SIMULATOR, STEP7 BASIC CD, MANUAL CD, INFO MATERIAL, SYSTAINER
6AV6651-7DA01-3AA0 S7-1200+KTP600 BASIC STARTERKIT CPU 1212C AC/DC/RLY, HMI KTP600 BASIC COLOR PN, INPUT SIMULATOR, STEP7 BASIC CD, MANUAL CD, INFO MATERIAL, SYSTAINER
6AV66522JC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP 177 6" TOUCH CONTAINS:SIMATIC MP 177 6" TOUCH,WINAC MP OPTION ON CD ELECTRONIC MANUAL (D,E,F,CN)SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66523LC011AA0 WINAC MP 2008 PAKET FOR SIMATIC MP277 8" KEY CONTAINS: SIMATIC MP277 8" KEY,WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66523MB010AA0 EINSTEIGERPAKET MP277 8" TOUCH,BESTEHEND AUS:MP 277 8" TOUCHWINCC FLEXIBLE STANDARD 2005,HMI M.COLL; GUTSCHEIN SUS 1 J.STARTER PACKAGE MP277 8" TOUCH,COMPRISING:MP 277 8" TOUCHWINCC FLEXIBLE STANDARD 2005,HMI M.COLL; VOUCHER SUS 1 Y.
6AV66523MC011AA0 WINAC MP 2008 PAKET FOR SIMATIC MP277 8" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP277 8" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66523NC011AA0 WINAC MP 2008 PAKET FOR SIMATIC MP277 10" KEY CONTAINS: SIMATIC MP277 10" KEY, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66523PB010AA0 EINSTEIGERPAKET MP277 10" TOUCHBESTEHEND AUS:MP 277 10" TOUCHWINCC FLEXIBLE STANDARD 2005,HMI M.COLL; GUTSCHEIN SUS 1 J.STARTER PACKAGE MP277 10" TOUCHCOMPRISING:MP 277 10" TOUCHWINCC FLEXIBLE STANDARD 2005,HMI M.COLL; VOUCHER SUS 1 Y.
6AV66523PC011AA0 WINAC MP 2008 PAKET FOR SIMATIC MP277 10" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP277 10" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66524EC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 12" KEY CONTAINS: SIMATIC MP377 12" KEY, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66524FA010AA0 STARTER PACKAGE MP377 12" TOUCH
COMPRISING:
MP 377 12" TOUCH
WINCC FLEXIBLE STANDARD 2008,
SIMATIC HMI MANUAL COLLECTION,
MPI-KABEL 5M
6AV66524FC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 12" TOUCH CONTAINS: SIMATIC MP377 12" TOUCH, WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66524GA010AA0 STARTER PACKAGE MP377 15" TOUCH
COMPRISING:
MP 377 15" TOUCH
WINCC FLEXIBLE STANDARD 2008,
SIMATIC HMI MANUAL COLLECTION,
MPI-KABEL 5M
6AV66524GC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 15" TOUCH CONTAINS:SIMATIC MP377 15" TOUCH,WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66524HC012AA0 WINAC MP 2008 PACKAGE FOR SIMATIC MP377 19" TOUCH CONTAINS:SIMATIC MP377 19" TOUCH,WINAC MP ON CD ELEKTRONIC MANUAL (D,E,F,CH) SINGLE LIZENZ ON USB STICK CONTRACT AND EMPTY SDCARD
6AV66532BA012AA0 SIMATIC Touch Panel Trainer Package TP 177B Color PN/DP,
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY. FOR SCHOOLS AND INSTITUTES LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE CONTACT MS. YUAN FAX: +86-10-64764725

 
6AV66532BA013AA0 SIMATIC Touch Panel Trainer Package TP 177B Color PN/DP,
COMRISING: TP 177B COLOR,
WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED,
WINCC FLEXIBLE RT 128,
ARCHIVES+RECIPES/OPC SERVER/
SM@RT SERVICE/SM@RT ACCESS
F. WINCC FLEXIBLE RUNTIME (PC),
SM@RT SERVICE/SM@RT ACCESS
FOR 
6AV66532CA012AA0 SIMATIC Operator Panel Trainer Package OP 177B Color PN/DP,
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY. FOR SCHOOLS AND INSTITUTES LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE CONTACT MS. YUAN FAX: +86-10-64764725
6AV66532CA013AA0 SIMATIC Operator Panel Trainer Package OP 177B Color PN/DP,
CONSISTING OF: OP 177B COLOR,
WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED,
WINCC FLEXIBLE RT 128,
ARCHIVES+RECIPES/OPC SERVER/
SM@RT SERVICE/SM@RT ACCESS
F. WINCC FLEXIBLE RUNTIME (PC),
SM@RT SERVICE/SM@RT ACCE
6AV66701AA000AX0 WINCC FLEXIBLE COMPACTGUTSCHEIN FUER SOFTWARE UPDATESERVICE IM STARTERPAKETWINCC FLEXIBLE COMPACTVOUCHER FOR SOFTWARE UPDATESERVICE IN STARTER PACK
6AV66702AA000AX0 WINCC FLEXIBLE STANDARDGUTSCHEIN FUER SOFTWARE UPDATESERVICE IM STARTERPAKETWINCC FLEXIBLE STANDARDVOUCHER FOR SOFTWARE UPDATESERVICE IN STARTER PACK
6AV66703AA000AX0 WINCC FLEXIBLE ADVANCEDGUTSCHEIN FUER SOFTWARE UPDATESERVICE IM STARTERPAKETWINCC FLEXIBLE ADVANCEDVOUCHER FOR SOFTWARE UPDATESERVICE IN STARTER PACK
6AV66710AP000AX0 SIMATIC TD400C, BLANK FACEPLATE
FOR PRINTING CUSTOMIZED KEYPAD
FACEPLATE FOR A TD400C,
2 PERFORATED FACEPLATES/SHEET;
10 SHEETS PER PACKAGING UNIT
6AV66711AJ000AX0 SCHUTZHAUBE FUEROP 77A, OP 77BPROTECTIVE COVER FOROP 77A, OP 77B
6AV66711CB000AX2 MMC CARD 128 MB FOR OP77B, OP/TP 177B, OP/TP277, C7-635, MP277, MP377, MOBILE PANEL 177/277  
6AV66711XA000AX0 SERVICEPAKETFUER OP77BSERVICE PACKFOR OP77B
6AV66712DJ000AX0 SCHUTZHAUBE FUER OP 177BPROTECTIVE COVER FOR OP 177B
6AV66712XA000AX0 SERVICEPAKETFUER TP 177MICRO, TP 177A,TP 177B, OP 177BSERVICE PACKFOR TP 177MICRO, TP 177A,TP 177B, OP 177B
6AV66712XC000AX0 SCHUTZFOLIE FUERTP 177MICRO, TP 177A,TP 177B, OP 177BPACKUNG MIT 10 STUECKPROTECTIVE MEMBRANE FORTP 177MICRO, TP 177A,TP 177B, OP 177BPACKAGE OF 10
6AV66713AH000AX0 INDUSTRIAL USB HUB 4 IP65 WITH 4 USB INTERFACES, USABLE WITH PANEL PC AND MP277  
6AV66713CC000AX0 SCHUTZFOLIE FUER MP 277 8"10 STUECK JE VERPACKUNGSEINHEITPROTECTIVE MEMBRANE FORMP 277 8",10 PIECES PER PACKAGING UNIT
6AV66713CK010AX0 PROTECT. COVER MP277 8" TOUCH
FOR 6AV6643-0CB01-1AX1 TO E05
AND 6AV6643-0CB01-1AX5
E05 OR HIGHER;
CONSTISTING OF:
2 PROTECTIVE COVERS,
2 UPPER FRAMES,
2 LOWER FRAMES
6AV66713CS000AX0 MOUNTING FRAME MP 277 8" TOUCH  
6AV66713DC000AX0 SCHUTZFOLIE FUER MP 277 10",10 STUECK JE VERPACKUNGSEINHEITPROTECTIVE MEMBRANE FORMP 277 10",10 PIECES PER PACKAGING UNIT
6AV66713EA010AX0 SERVICEPAKET FUERINDUSTRIAL USB HUB 4SERVICE PACK FORINDUSTRIAL USB HUB 4
6AV66713XA010AX0 SERVICEPAKET FUERMP 277 8", MP 277 10"SERVICE PACK FORMP 277 8", MP 277 10"
6AV66714XA000AX0 SERVICE PACK FOR MP377 TOUCH  
6AV66715AD000AX0 OPTIONSPAKET AKKU FUERMOBILE PANELSOPTION PACKAGE ACCU FORMOBILE PANELS
6AV66715AE000AX0 ANSCHLUSS-BOX DP BASIC FUERMOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)CONNECTIVITY BOX DP BASIC FORMOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)
6AV66715AE010AX0 ANSCHLUSS-BOX PN BASIC FUERMOBILE PANELS (PROFINET)CONNECTIVITY BOX PN BASIC FORMOBILE PANELS (PROFINET)
6AV66715AE100AX0 ANSCHLUSS-BOX DP PLUS FUERMOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)CONNECTIVITY BOX DP PLUS FORMOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)
6AV66715AE110AX0 ANSCHLUSS-BOX PN PLUS FUERMOBILE PANELS (PROFINET)CONNECTIVITY BOX PN PLUS FORMOBILE PANELS (PROFINET)
6AV66715BC000AX0 SCHUTZFOLIEFUER MOBILE PANEL 277,2 STUECK JE VERPACKUNGSEINHEITPROTECTIVE MEMBRANEFOR MOBILE PANEL 277,2 PIECES PER PACKAGING UNIT
6AV66715BF000AX0 BESCHRIFTUNGSSTREIFEN FUERMOBILE PANEL 277PACKUNG MIT 2 BOEGEN MITJE 3 SAETZE FUER 6 GERAETELABELING STRIPS FORMOBILE PANEL 277PACK OF 2 SHEETS WITH3 SETS EACH FOR 6 DEVICES
6AV66715CA000AX1 SERVICE PACKAGE FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN  
6AV66715CE000AX0 CHARGING STATION FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN WITH LOCK FOR CHARGE AND HOLD THE MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CHARGING OF 2 SPARE BATTERIES  
6AV66715CL000AX0 SPARE BATTERY FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN  
6AV66715CM000AX0 TRANSPONDER FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN  
6AV66715CN000AX1 EXTERNAL POWER SUPPLY FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN WITH MAINS CABLE FOR EU, US, UK, JP  
6AV66716AP000AX0 IP65-SET FOR SIMATIC THIN CLIENT 6AV6646-0AA21-2AX0 6AV6646-0AB21-2AX0  
6AV66718XB100AX0 SD-KARTE 256 MBSD CARD 256 MB
6AV66718XB100AX1 SD CARD 512 MB FOR
ALL MP177/277/377/
M.P. (MOBILE PANEL) 277
AND FROM WINCC FLEX.2008 SP1
F. OP77, TP/OP177-277, M.P.177
WITH SD/MMC SLOT
6AV66718XD000AX0 90 GRAD WINKELADAPTER, 9-POLIGFUER RS485/422 SCHNITTSTELLEKABELABGANG NACH HINTENBEI PANELSRIGHT ANGLE ADAPTER, 9-POLARFOR RS485/422 INTERFACECABLE OUTLET TO THE BACK
6AV66718XE000AX0 RS422/RS232 KONVERTER, 9-POLIGFUER RS422 SCHNITTSTELLESTIFT - STIFT,KABELABGANG 180 GRAD, ZUMANSCHLUSS FUER FREMD SPSRS422/RS232 CONVERTER, 9-POLARFOR 422 INTERFACEPIN - PIN,CABLE OUTLET 180 DGR, TO3TH PARTY PLC
6AV66718XJ000AX0 RS422/RS232 KONVERTER, 9-POLIGFUER RS422 SCHNITTSTELLESTIFT - STIFT,KABELABGANG 180 GRAD, ZUMANSCHLUSS FUER FREMD SPSRS422/RS232 CONVERTER, 9-POLARFOR 422 INTERFACEPIN - PIN,CABLE OUTLET 180 DGR, TO3TH PARTY PLC
6AV66718XK000AX0 MOUNTING CLAMP SET ALU FOR
BASIC PANEL, MP 177, OP/TP 277,
MP 277, MP 377 AND THIN CLIENT
SUITABLE FOR SHEET METAL
THICKNESS FROM 4 MM TO 6 MM,
20 MOUNTING CLAMPS ALU
PER PACKAGING UNIT
6AV66718XK000AX1 SPRING MOUNTING CLAMP SET FOR
FOR BASIC PANEL,MP177,OP/TP277,
MP 277, MP 377 AND THIN CLIENT
SUITABLE FOR SHEET METAL
THICKNESS FROM 1 MM TO 4 MM
20 SPRING CLAMPS
PER PACKAGING UNIT
6AV66718XS000AX0 MOUNTING FRAME MP 277 10" TOUCH AND MP 377 12" TOUCH  
6AV66753AA000AX0 SERVICE PACK FORMP 277 10" TOUCH WITHSTAINLESS STEEL FRONT
6AV66911DA010AA1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), GERMAN
6AV66911DA010AB1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), ENGLISCHOPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), ENGLISH
6AV66911DA010AC1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), FRANZ.OPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), FRENCH
6AV66911DA010AD1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), ITAL.OPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), ITALIAN
6AV66911DA010AE1 BETRIEBSANLEITUNG SIMATICOP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), SPAN.OPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B(WINCC FLEXIBLE), SPANISH
6AV66911DF010AA0 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), GERMAN
6AV66911DF010AB0 OPERATING INSTRUCTIONS
SIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO
(WINCC FLEXIBLE), ENGLISH
6AV66911DF010AC0 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), FRANZOESISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), FRENCH
6AV66911DF010AD0 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), ITALIENISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), ITALIAN
6AV66911DF010AE0 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), SPANISCHOPERATING INTRUCTIONSSIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO(WINCC FLEXIBLE), SPANISH
6AV66911DG010AA1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), GERMAN
6AV66911DG010AB1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), ENGLISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), ENGLISH
6AV66911DG010AC1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), FRANZOESISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), FRENCH
6AV66911DG010AD1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), ITALIENISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), ITALIAN
6AV66911DG010AE1 BETRIEBSANLEITUNGSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), SPANISCHOPERATING INSTRUCTIONSSIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B(WINCC FLEXIBLE), SPANISH
6AV66911DH010AA0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). GERMAN
6AV66911DH010AB0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), ENGLISCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). ENGLISH
6AV66911DH010AC0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), FRANZOESISCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). FRENCH
6AV66911DH010AD0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), ITALIENISCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). ITALIAN
6AV66911DH010AE0 BETRIEBSANLEITUNGPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), SPANISCHOPERATING INTRUCTIONSPANEL TP 277, OP277 (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). SPANISH
6AV66911DJ010AA0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), DEUTSCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). GERMAN
6AV66911DJ010AB0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), ENGLISCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). ENGLISH
6AV66911DJ010AC0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), FRANZOESISCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). FRENCH
6AV66911DJ010AD0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), ITALIENISCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). ITALIEN
6AV66911DJ010AE0 BETRIEBSANLEITUNGMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE), SPANISCHOPERATING INTRUCTIONSMP 277, (05/2006),(WINCC FLEXIBLE). SPANISH
Dữ liệu đang được cập nhật...