Siemens Vietnam - Đại lý phân phối chính thức hãng Siemens tại Việt Nam

Siemens Vietnam – Đại lý phân phối thiết bị Siemens chính hãng tại Việt Nam
Siemens Vietnam là nhà phân phối các thiết bị chính hãng của Siemens ở Việt Nam. Khách hàng luôn an tâm về xuất xứ, chất lượng sản phẩm, giá thành thấp, giao hàng đúng hẹn cũng như đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi

6AV63711DQ170XX0 SIMATIC WINCC /CAS V7.0, CENTRAL ARCHIVE SERVER FOR WINCC V7.0, COMPLETE PACKAGE INCL. 1500 ARCHIVE TAGS RUNTIME SW, SINGLE LICENSE  
6AV63711DQ170XX3 SIMATIC WINCC /CAS UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER V6.2 -> V7.0 SP1 OPTION FOR WINCC V7.0 SP1, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE
6AV63711DR062AV0 Connectivity Pack V6.2 ASIA
6AV63711DR062AX0 WINCC OPTION CONNECTIVITY PACK FOR SIMATIC WINCC V6.2 STARTING WITH VERSION V6.2, SINGLE LICENSE
6AV63711DR062AX3 WINCC OPTION CONNECTIVITY PACK UPGRADE FOR SIMATIC WINCC V6.2 STARTING WITH VERSION V6.2, SINGLE LICENSE
6AV63711DR070AX0 WinCC/ConnectivityPack V7.0 for WinCC V7.0
6AV63711DR162AV0 Connectivity Station V6.2 ASIA
6AV63711DR162AX0 WINCC OPTION CONNECTIVITY STATION FOR SIMATIC WINCC V6.2 STARTING WITH VERSION V6.2, SINGLE LICENSE
6AV63711DR170AX0 WinCC/ConnectivityStation V7.0 for WinCC V7.0
6AV63711DV062AX0 WINCC/AUDIT RT V6.2
FOR EACH OPERATOR STATION,
GENERATION OF AUDIT-TRAIL,
OPTION FOR WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE
6AV63711DV062AX3 WINCC/AUDIT UPGRADE
V6.X -> V6.2,
FOR WINCC/AUDIT RT AND RC,
OPTION FOR WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE
6AV63711DV070AX0 SIMATIC WinCC /Audit RT V7.0
6AV63711DV070BX4 WINCC/AUDIT RT UPGRADE V6.X -> V7.0,OPTION FOR WINCC V7.0,AND WINCC V7.0 SP1,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY ON USB-STICK
6AV63711DV162AX0 WINCC/AUDIT RC V6.2
FOR ENGINEERING
AUDIT TRAIL (RT A. ENG.) WITH
VERSIONING, INCL. RT LICENSE,
OPTION FOR WINCC V6.2,
SINGLE LICENSE
6AV63711DV170AX0 SIMATIC WinCC /Audit RC V7.0
6AV63711DV170BX4 WINCC/AUDIT RC UPGRADE V6.X -> V7.0, FOR WINCC/AUDIT RC AND WINCC V7.0 SP1,OPTION FOR WINCC V7.0,AND WINCC V7.0 SP1,RUNTIME A NGINEERING SW,SINGLE LICENSE LICENSE KEY ON USB-STICK
6AV63711DV262AX0 WINCC/CHANGECONTROL RC V6.2
FOR ENGINEERING
AUDIT TRAIL (ENG.) WITH
VERSIONING, INCL. RT LICENSE,
OPTION FOR WINCC V6.2,
SINGLE LICENSE
6AV63711DV270AX0 SIMATIC WinCC /ChangeControl  RC V7.0
6AV63711DX061AB0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 128 AUF 512 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 128 TO 512 TAGS
6AV63711DX061AC0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 128 AUF 2048 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 128 TO 2048 TAGS
6AV63711DX061AD0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 128 AUF 10000 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 128 TO 10000 TAGS
6AV63711DX061AX0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATENAUSTAUSCH MIT DATENBANKENUND OPC SERVERN (DE, EN)128 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATA EXCHANGE W. DATA BASESAND OPC SERVERS (GER, EN)128 TAGS
6AV63711DX061BC0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 512 AUF 2048 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 512 TO 2048 TAGS
6AV63711DX061BD0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 512 AUF 10000 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 512 TO 10000 TAGS
6AV63711DX061BX0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATENAUSTAUSCH MIT DATENBANKENUND OPC SERVERN (DE, EN)512 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATA EXCHANGE W. DATA BASESAND OPC SERVERS (GER, EN)512 TAGS
6AV63711DX061CD0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 2048 AUF 10000 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 2048 TO 10000 TAGS
6AV63711DX061CX0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATENAUSTAUSCH MIT DATENBANKENUND OPC SERVERN (DE, EN)2048 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATA EXCHANGE W. DATA BASESAND OPC SERVERS (GER, EN)2048 TAGS
6AV63711DX061DX0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATENAUSTAUSCH MIT DATENBANKENUND OPC SERVERN (DE, EN)10000 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATA EXCHANGE W. DATA BASESAND OPC SERVERS (GER, EN)10000 TAGS
6AV63711DX070AX0 WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0, DATA EXCHANGE W. DATA BASES, AND OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 512 TAGS
6AV63711DX070BX0 WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0, DATA EXCHANGE W. DATA BASES, AND OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 128 TAGS
6AV63711DX070CX0 WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 DATA EXCHANGE W. DATA BASES AND OPC SERVERS  (G/E/F/I/S), 2048 TAGS, OPTION F. WINCC V7.0, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE EXECUTABLE UNDER WINXPPROF  
6AV63711DX070DX0 WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0, DATA EXCHANGE W. DATA BASES, AND OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 2048 TAGS
6AV63711EL170AX0 WinCC/IndustrialX V7.0 for WinCC V7.0
6AV63712BD070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT128 to RT512 PowerTags
6AV63712BD170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC128 to RC512 PowerTags
6AV63712BE070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT128 to RT2048 PowerTags
6AV63712BE170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC128 to RC2048 PowerTags
6AV63712BF070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT128 to RT65536 PowerTags
6AV63712BF170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC128 to RC65536 PowerTags
6AV63712BG070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT512 to RT2048 PowerTags
6AV63712BG170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC512 to RC2048 PowerTags
6AV63712BH070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT512 to RT65536 PowerTags
6AV63712BH170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC512 to RC65536 PowerTags
6AV63712BJ070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT2048 to RT65536 PowerTags
6AV63712BJ170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC2048 to RC65536 PowerTags
6AV63712BK070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT128 to RT8192 PowerTags
6AV63712BK170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC128 to RC8192 PowerTags
6AV63712BL070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT512 to RT8196 PowerTags
6AV63712BL170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC512 to RC8196 PowerTags
6AV63712BM070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT2048 to RT8192 PowerTags
6AV63712BM170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC2048 to RC8192 PowerTags
6AV63712BN070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT8192 to RT65536 PowerTags
6AV63712BN170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC8192 to RC65536 PowerTags
6AV63712BP070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT65536 to RT102400 PowerTags
6AV63712BP170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC65536 to RC102400 PowerTags
6AV63712BQ070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT102400 to RT153600PowerTags
6AV63712BQ170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC102400 to RC153600PowerTags
6AV63712BR070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT153600 to RT262144PowerTags
6AV63712BR170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT153600 to RT262144PowerTags
6AV63721DA062BD0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0,
POWERPACK 50 -> 250 KPI,
SINGLE LICENSE
6AV63721DA062BX0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0
INCL.50 KPI,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DA062DF0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0,
POWERPACK 250 -> 1500 KPI,
SINGLE LICENSE
6AV63721DA062DX0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0
INCL.250 KPI,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DA062FX0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0
INCL.1500 KPI,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DA070BX0 WINCC/PROCESSMONITOR V7.0 SP1,INCL.50 KPI,
6AV63721DA070DX0 WINCC/PROCESSMONITOR V7.0 SP1,INCL.250 KPI,
6AV63721DA070FX0 WINCC/PROCESSMONITOR V7.0 SP1,INCL.1500 KPI,
6AV63721DB062BD0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0,
POWERPACK 5 -> 25 EQUIPMENT,
SINGLE LICENSE
6AV63721DB062BX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.5 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB062DF0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0,
POWERPACK 25 -> 50 EQUIPMENT,
SINGLE LICENSE
6AV63721DB062DX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.25 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB062FH0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0,
POWERPACK 50 -> 100 EQUIPMENT,
SINGLE LICENSE
6AV63721DB062FX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.50 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB062HK0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0,
POWERPACK 100 -> 200 EQUIPMENT,
SINGLE LICENSE
6AV63721DB062HX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.100 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB062KX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.200 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB070BX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.5 EQUIPMENT
6AV63721DB070DX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.25 EQUIPMENT
6AV63721DB070FX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.50 EQUIPMENT
6AV63721DB070HX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.100 EQUIPMENT
6AV63721DB070KX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.200 EQUIPMENT
6AV63721DC070AX0 WINCC/CALENDAR SCHEDULER V7.0 SP1,OPTION FUER WINCC V7.0 SP1,RUNTIME U. ENGINEERING SW AUF CD, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF USB-STICK
6AV63811AA000AX5 WINCC COMPREHENSIVE SUPPORT AUTOMATIC UPDATE  WITH UPGRADES AND SERVICE PACKS DURATION 12 MONTHS
6AV63811AA000BX5 WINCC COMPREHENSIVE SUPPORT VALID FOR 3 LICENSES AUTOMATIC SUPPLY WITH UPGRADES AND SERVICE PACKS DURATION 12 MONTHS
6AV63811AA000CX5 WINCC COMPREHENSIVE SUPPORTGUELTIG FUER 10 LIZENZENAUTOMATISCHE NACHLIEFERUNG VONUPGRADES UND SERVICE-PACKSLAUFZEIT 12 MONATEWINCC COMPREHENSIVE SUPPORTVALID FOR 10 LICENSESAUTOMATIC SUPPLY WITHUPGRADES AND SERVICE PACKSDURATION 12 MONTHS
6AV63811AA062AV3 Upgrade WinCC RT V6.x -> V6.2
6AV63811AA062AV4 Upgrade WinCC RT  V5.x -> V6.2
6AV63811AA062AX3 WINCC / UPGRADE RUNTIME VERSION FROM V6.X TO V6.2
6AV63811AA062AX4 WINCC / UPGRADE RUNTIME VERSION FROM V5.X TO V6.2
6AV63811AB062AV3 Upgrade WinCC RC V6.x -> V6.2
6AV63811AB062AV4 Upgrade WinCC RC V5.x -> V6.2
6AV63811AB062AX3 WINCC / UPGRADE COMPLETE VERSION FROM V6.X TO V6.2
6AV63811AB062AX4 WINCC / UPGRADE COMPLETE VERSION FROM V5.X TO V6.2
6AV63811BC062AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 128
6AV63811BC062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 128 PowerTags (WinCC V6.2 RT 128), including 512 archive tags
6AV63811BD062AV0 WinCC V6.2 ASIA  RT 256
6AV63811BD062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 256 PowerTags (WinCC V6.2 RT 256), including 512 archive tags
6AV63811BE062AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 1024
6AV63811BE062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 1024 PowerTags (WinCC V6.2 RT 1024), including 512 archive tags
6AV63811BF062AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 65536
6AV63811BF062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 65535 PowerTags (WinCC V6.2 RT 65535), including 512 archive tags
6AV63811BH062AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 8192
6AV63811BH062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 8192 PowerTags (WinCC V6.2 RT 8192), including 512 archive tags
6AV63811BJ062AX0 WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2,RT 102400 (102400 POWER TAGS),RUNTIME, ON DVD,SINGLE LICENSE,5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP),
6AV63811BK062AX0 WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2,RT 153600 (153600 POWER TAGS),RUNTIME, ON DVD,SINGLE LICENSE,5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP),
6AV63811BL062AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP2, RT 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER WIN2000/XPPROF  
6AV63811BM062AV0 WinCC V6.2 ASIA  RC 128
6AV63811BM062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 128 PowerTags (WinCC V6.2 RC 128), including 512 archive tags
6AV63811BN062AV0 WinCC V6.2 ASIA  RC 256
6AV63811BN062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 256 PowerTags (WinCC V6.2 RC 256), including 512 archive tags
6AV63811BP060AV5 WINCC ASIA TRAINING PACKAGE
RC1024 (1024 VAR.) 6 USER LIC.
V6.0+SP3 ASIA, COMPLETE VERS.,
CD ROM,
GERMAN, ENGLISH, FRENCH
ITALIAN, SPANISH 
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY. FOR SCHOOLS AND INSTITUTES LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE CONTACT MS. YUAN FAX: 
6AV63811BP062AV0 WinCC V6.2 ASIA RC 1024
6AV63811BP062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 1024 PowerTags (WinCC V6.2 RC 1024), including 512 archive tags
6AV63811BP070AX3 UPGRADE WINCC TRAINER PACKAGE
UND WEBNAVIGATOR V6.X -> V7.0.
CONTAINS:
6 USER-LIC. ON USB STICK
WEBNAVIGATOR 3-CLIENT
UPGRADE, DIAGNOSTICS
SERVER/CLIENT UPGRADE,
GERMAN, ENGLISH, FRENCH
ITALIAN, SPANISH
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY

 *** FOR SCHOOLS AND TRAINING CENTRES (INDUSTRIAL) LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE MS. YUAN FAX: +86-10-64764725
6AV63811BP070AX5 TRAINER PACKAGE WINCC V7.0,
RC2048 (2048 TAGS.) 6 USER LIC.
GERMAN, ENGLISH, FRENCH
ITALIAN, SPANISH
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY

 *** FOR SCHOOLS AND TRAINING CENTRES (INDUSTRIAL) LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE MS. YUAN FAX: +86-10-64764725
6AV63811BQ062AV0 WinCC V6.2 ASIA RC 65535
6AV63811BQ062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 65535 PowerTags (WinCC V6.2 RC 65535), including 512 archive tags
6AV63811BS062AV0 WinCC V6.2 ASIA RC 8192
6AV63811BS062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 8192 PowerTags (WinCC V6.2 RC 8192), including 512 archive tags
6AV63811BT062AX0 WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2,RC 102400 (102400 POWER TAGS),RUNTIME & CONFIGURATION,ON DVD, FLOATING LICENSE,5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP),
6AV63811BU062AX0 WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2,RC 153600 (153600 POWER TAGS),RUNTIME & CONFIGURATION,ON DVD, FLOATING LICENSE,5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP),
6AV63811BV062AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP2, RC 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, ON DVD, FLOATING LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER WIN2000/XPPROF  
6AV63812AA070AV3 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, V6.2 -> V7.0
6AV63812AA070AV4 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, V6.0 -> V7.0
6AV63812AA070AX3 SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0,FROM V6.2 TO V7.0 SP1,FOR SIMATIC WINCC UNTIME (RT)INCL. DRIVER, SERVER,REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK,CONNECTIVITY STATION
6AV63812AA070AX4 SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0,FROM V6.0 TO V7.0 SP1,FOR SIMATIC WINCC RUNTIME (RT)INCL. DRIVER, SERVER,REDUNDANCY, USER ARCHIVE,ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK
6AV63812AB070AV3 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, RC-Version, V6.2 -> V7.0
6AV63812AB070AV4 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, RC-Version, V6.0 -> V7.0
6AV63812AB070AX3 SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, FROM V6.2 TO V7.0 SP1, FOR SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION
6AV63812AB070AX4 SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, FROM V6.0 TO V7.0 SP1, FOR SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK
6AV63812BC070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版128 外部变量 (RT 128)
6AV63812BC070AV3 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, RT-Version, V6.2 -> V7.0
6AV63812BC070AV4 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, RT-Version, V6.0 -> V7.0
6AV63812BC070AV5 WinCC V7.0 Asia RT 512 promotion package:SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 512 Power Tags (RT 512) 6AV63812BC070AV0, 5 pcs
6AV63812BC070AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0, RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER XPPROF/VISTA  
6AV63812BC070AX3 SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE FROM V6.2 TO V7.0 SP1,FOR SIMATIC WINCC RT CLIENTS,INCL. DRIVER, USER ARCHIVE,CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION
6AV63812BC070AX4 SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT FROM V6.0 TO V7.0 SP1,FOR SIMATIC WINCC RT CLIENTS,INCL. DRIVER, USER ARCHIVE,ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK
6AV63812BD070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 512 外部变量 (RT 512)
6AV63812BD070AV5 WinCC V7.0 Asia RT 512 promotion package:SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 512 Power Tags (RT 512) 6AV63812BC070AV0, 5 pcs
6AV63812BD070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 512 PowerTags (RT 512)
6AV63812BE070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 2048 外部变量 (RT 2048)
6AV63812BE070AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER XPPROF/VISTA  
6AV63812BF070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 65536 外部变量 (RT 65536)
6AV63812BF070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 65536 PowerTags (RT 65536)
6AV63812BH070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 8192 外部变量 (RT 8192)
6AV63812BH070AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER XPPROF/VISTA  
6AV63812BJ070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 102400 外部变量 (RT 102400)
6AV63812BJ070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 102400 PowerTags (RT 102400)
6AV63812BK070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 153600 外部变量 (RT 153600)
6AV63812BK070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 153600 PowerTags (RT 153600)
6AV63812BL070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 262144 外部变量 (RT 262144)
6AV63812BL070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 262144 PowerTags (RT 262144)
6AV63812BM070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版128 外部变量 (RC 128)
6AV63812BM070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 128 PowerTags (RC 128)
6AV63812BN070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 512 外部变量 (RC 512)
6AV63812BN070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 512 PowerTags (RC 512)
6AV63812BP070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 2048 外部变量 (RC 2048)
6AV63812BP070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 2048 PowerTags (RC 2048)
6AV63812BQ070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 65536 外部变量 (RC65536)
6AV63812BQ070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 65536 PowerTags (RC 65536)
6AV63812BS070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 8192 外部变量 (RC 8192)
6AV63812BS070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 8192 PowerTags (RC 8192)
6AV63812BT070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 102400 外部变量 (RC 102400)
6AV63812BT070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 102400PowerTags (RC 102400)
6AV63812BU070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 153600 外部变量 (RC 153600)
6AV63812BU070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 153600 PowerTags (RC 153600)
6AV63812BV070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 262144外部变量 (RC 262144)
6AV63812BV070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 262144 PowerTags (RC 262144)
6AV65410AA050BA0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.01, DEUTSCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2.1 GB, FD10" TFT-LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.01, GERMAN
6AV65410AA051BA0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.10+SP1, DEUTSCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.10+SP1, GERMAN
6AV65410AA051BB0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.10+SP1, ENGLISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.10+SP1, ENGLIS
6AV65410AA052BA0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, DEUTSCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, GERMAN
6AV65410AA052BB0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, ENGLISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, ENGLISH
6AV65410AA052BC0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, FRANZOESISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, FREN
6AV65410AA052BD0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, ITALIENISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, ITALI
6AV65410AA052BE0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, SPANISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, SPANISH
6AV65420AA151AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" CSTN-DISPLAYSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" CSTN-DISPLAY
6AV65420AB151AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT-DISPLAYSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT-DISPLAY
6AV65420AC152AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" STN-DISPLAY12 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMPROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" STN DISPLAY12 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMCONFIGURABLE WITH PROTOOL
6AV65420AD152AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT-DISPLAY12 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMPROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT DISPLAY12 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMCONFIGURABLE WITH PROTOOL
6AV65420AE152AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" CSTN-DISPLAY8 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMPROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" CSTN DISPLAY8 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMCONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420AF152AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT-DISPLAY8 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMPROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT DISPLAY8 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMCONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420AG100AX0 SIMATIC  MP270B TASTENMULTI PANEL10,4" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270B KEYSMULTI  PANEL10.4" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420BB152AX0 SIMATIC PANEL OP170BBLUE MODE STN-DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP -SCHNITTSTELLEDRUCKERSCHNITTSTELLESLOT FUER CF-CARDSIMATIC PANEL OP170BBLUE MODE STN DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP INTERFACEPRINTER INTERFACESLOT FOR CF-CARD
6AV65420CA100AX0 SIMATIC  OP270 6"OPERATOR PANEL5,7" STN COLOR DISPLAY2 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  OP270 6"OPERATOR PANEL5.7" STN COLOR DISPLAY2 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420CA100AX1 SIMATIC  OP270 6" OPERATOR PANEL 5.7" STN COLOR DISPLAY 2 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE W. PROTOOL FROM VERS.  V6.0  
6AV65420CC100AX0 SIMATIC  OP270 10"OPERATOR PANEL10,4" STN COLOR DISPLAY2 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  OP270 10"OPERATOR PANEL10.4" STN COLOR DISPLAY2 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420DA100AX0 SIMATIC  MULTIPANEL MP37012" FARB-TFT-DISPLAY, TASTENWINDOWS CE 3.0PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLAB VERSION V5.2+SP3SIMATIC  MULTIPANEL MP37012" COLOR TFT DISPLAY, KEYSWINDOWS CE 3.0CONFIGURABLE WITH PROTOOLFROM VERSION  V5.2+SP3
6AV65450AA152AX0 SIMATIC TOUCH PANEL TP0705,7" STN-DISPLAYRESISTIVER ANALOGER TOUCHSIMATIC TOUCH PANEL TP0705.7" STN DISPLAYRESISTIVE  ANALOG TOUCH
6AV65450AG100AX0 SIMATIC  MP270B TOUCHMULTI PANEL10,4" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270B TOUCHMULTI  PANEL10.4" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65450AH100AX0 SIMATIC  MP270B 6" TOUCHMULTI PANEL5,7" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MITSIMATIC  MP270B 6" TOUCHMULTI PANEL5.7" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE WITH
6AV65450AH100AX1 SIMATIC MP270B 6" TOUCH
MULTI PANEL
5.7" TFT DISPLAY
4 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE STANDARD V1.0 OR
HIGHER
6AV65450BA152AX0 SIMATIC TOUCHPANEL TP170ABLUE MODE STN-DISPLAYMPI/PROFIBUS-DP -SCHNITTSTELLEPROJEKTIERBAR MIT PROTOOL/LITEAB VERSION V5.2SIMATIC TOUCH PANEL TP170ABLUE MODE STN-DISPLAYMPI/PROFIBUS-DP INTERFACECONFIGURABLE W. PROTOOL/LITEFROM VERSION V5.2
6AV65450BB152AX0 SIMATIC TOUCHPANEL TP170B MONOBLUE MODE STN-DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP -SCHNITTSTELLEDRUCKER-/RS232-SCHNITTSTELLESLOT FUER CF-CARDSIMATIC TOUCH PANEL TP170B MONOBLUE MODE STN DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP INTERFACEPRINTER/RS232 INTERFACESLOT FOR CF-CARD
6AV65450BC152AX0 SIMATIC TOUCHPANEL TP170B COLORSTN-COLOR-DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP -SCHNITTSTELLEDRUCKER-/RS232-SCHNITTSTELLESLOT FUER CF-CARDSIMATIC TOUCHPANEL TP170B COLORSTN COLOR DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP INTERFACEPRINTER/RS232 INTERFACESLOT FOR CF-CARD
6AV65450CA100AX0 SIMATIC  TP270 6"TOUCH PANEL5,7" STN COLOR DISPLAY2 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  TP270 6"TOUCH PANEL5.7" STN COLOR DISPLAY2 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65450CA100AX1 SIMATIC  TP270 6" TOUCH PANEL 5.7" STN COLOR DISPLAY 2 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE W. PROTOOL FROM VERS.  V6.0  
6AV65450CC100AX0 SIMATIC  TP270 10"TOUCH PANEL10,4" STN COLOR DISPLAY2 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  TP270 10"TOUCH PANEL10.4" STN COLOR DISPLAY2 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65450DA100AX0 SIMATIC  MULTIPANEL MP37012" FARB-TFT-DISPLAY, TOUCHWINDOWS CE 3.0PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLAB VERSION V5.2+SP3SIMATIC  MULTIPANEL MP37012" COLOR TFT DISPLAY, TOUCHWINDOWS CE 3.0CONFIGURABLE WITH PROTOOLFROM VERSION  V5.2+SP3
6AV65450DB100AX0 SIMATIC  MULTIPANEL MP37015" FARB-TFT-DISPLAY, TOUCHWINDOWS CE 3.0PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLAB VERSION V6.0+SP2SIMATIC  MULTIPANEL MP37015" COLOR TFT DISPLAY, TOUCHWINDOWS CE 3.0CONFIGURABLE W. PROTOOLVERSION V6.0+SP2 AND HIGHER
 

Siemens Vietnam – Đại lý phân phối thiết bị Siemens chính hãng tại Việt Nam
Siemens Vietnam là nhà phân phối các thiết bị chính hãng của Siemens ở Việt Nam. Khách hàng luôn an tâm về xuất xứ, chất lượng sản phẩm, giá thành thấp, giao hàng đúng hẹn cũng như đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi

6AV63711DQ170XX0 SIMATIC WINCC /CAS V7.0, CENTRAL ARCHIVE SERVER FOR WINCC V7.0, COMPLETE PACKAGE INCL. 1500 ARCHIVE TAGS RUNTIME SW, SINGLE LICENSE  
6AV63711DQ170XX3 SIMATIC WINCC /CAS UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER V6.2 -> V7.0 SP1 OPTION FOR WINCC V7.0 SP1, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE
6AV63711DR062AV0 Connectivity Pack V6.2 ASIA
6AV63711DR062AX0 WINCC OPTION CONNECTIVITY PACK FOR SIMATIC WINCC V6.2 STARTING WITH VERSION V6.2, SINGLE LICENSE
6AV63711DR062AX3 WINCC OPTION CONNECTIVITY PACK UPGRADE FOR SIMATIC WINCC V6.2 STARTING WITH VERSION V6.2, SINGLE LICENSE
6AV63711DR070AX0 WinCC/ConnectivityPack V7.0 for WinCC V7.0
6AV63711DR162AV0 Connectivity Station V6.2 ASIA
6AV63711DR162AX0 WINCC OPTION CONNECTIVITY STATION FOR SIMATIC WINCC V6.2 STARTING WITH VERSION V6.2, SINGLE LICENSE
6AV63711DR170AX0 WinCC/ConnectivityStation V7.0 for WinCC V7.0
6AV63711DV062AX0 WINCC/AUDIT RT V6.2
FOR EACH OPERATOR STATION,
GENERATION OF AUDIT-TRAIL,
OPTION FOR WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE
6AV63711DV062AX3 WINCC/AUDIT UPGRADE
V6.X -> V6.2,
FOR WINCC/AUDIT RT AND RC,
OPTION FOR WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE
6AV63711DV070AX0 SIMATIC WinCC /Audit RT V7.0
6AV63711DV070BX4 WINCC/AUDIT RT UPGRADE V6.X -> V7.0,OPTION FOR WINCC V7.0,AND WINCC V7.0 SP1,RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY ON USB-STICK
6AV63711DV162AX0 WINCC/AUDIT RC V6.2
FOR ENGINEERING
AUDIT TRAIL (RT A. ENG.) WITH
VERSIONING, INCL. RT LICENSE,
OPTION FOR WINCC V6.2,
SINGLE LICENSE
6AV63711DV170AX0 SIMATIC WinCC /Audit RC V7.0
6AV63711DV170BX4 WINCC/AUDIT RC UPGRADE V6.X -> V7.0, FOR WINCC/AUDIT RC AND WINCC V7.0 SP1,OPTION FOR WINCC V7.0,AND WINCC V7.0 SP1,RUNTIME A NGINEERING SW,SINGLE LICENSE LICENSE KEY ON USB-STICK
6AV63711DV262AX0 WINCC/CHANGECONTROL RC V6.2
FOR ENGINEERING
AUDIT TRAIL (ENG.) WITH
VERSIONING, INCL. RT LICENSE,
OPTION FOR WINCC V6.2,
SINGLE LICENSE
6AV63711DV270AX0 SIMATIC WinCC /ChangeControl  RC V7.0
6AV63711DX061AB0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 128 AUF 512 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 128 TO 512 TAGS
6AV63711DX061AC0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 128 AUF 2048 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 128 TO 2048 TAGS
6AV63711DX061AD0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 128 AUF 10000 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 128 TO 10000 TAGS
6AV63711DX061AX0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATENAUSTAUSCH MIT DATENBANKENUND OPC SERVERN (DE, EN)128 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATA EXCHANGE W. DATA BASESAND OPC SERVERS (GER, EN)128 TAGS
6AV63711DX061BC0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 512 AUF 2048 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 512 TO 2048 TAGS
6AV63711DX061BD0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 512 AUF 10000 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 512 TO 10000 TAGS
6AV63711DX061BX0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATENAUSTAUSCH MIT DATENBANKENUND OPC SERVERN (DE, EN)512 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATA EXCHANGE W. DATA BASESAND OPC SERVERS (GER, EN)512 TAGS
6AV63711DX061CD0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKVON 2048 AUF 10000 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1POWERPACKFROM 2048 TO 10000 TAGS
6AV63711DX061CX0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATENAUSTAUSCH MIT DATENBANKENUND OPC SERVERN (DE, EN)2048 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATA EXCHANGE W. DATA BASESAND OPC SERVERS (GER, EN)2048 TAGS
6AV63711DX061DX0 WINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATENAUSTAUSCH MIT DATENBANKENUND OPC SERVERN (DE, EN)10000 TAGSWINCC OPTIONINDUSTRIALDATABRIDGE V6.1DATA EXCHANGE W. DATA BASESAND OPC SERVERS (GER, EN)10000 TAGS
6AV63711DX070AX0 WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0, DATA EXCHANGE W. DATA BASES, AND OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 512 TAGS
6AV63711DX070BX0 WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0, DATA EXCHANGE W. DATA BASES, AND OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 128 TAGS
6AV63711DX070CX0 WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 DATA EXCHANGE W. DATA BASES AND OPC SERVERS  (G/E/F/I/S), 2048 TAGS, OPTION F. WINCC V7.0, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE EXECUTABLE UNDER WINXPPROF  
6AV63711DX070DX0 WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0, DATA EXCHANGE W. DATA BASES, AND OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 2048 TAGS
6AV63711EL170AX0 WinCC/IndustrialX V7.0 for WinCC V7.0
6AV63712BD070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT128 to RT512 PowerTags
6AV63712BD170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC128 to RC512 PowerTags
6AV63712BE070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT128 to RT2048 PowerTags
6AV63712BE170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC128 to RC2048 PowerTags
6AV63712BF070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT128 to RT65536 PowerTags
6AV63712BF170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC128 to RC65536 PowerTags
6AV63712BG070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT512 to RT2048 PowerTags
6AV63712BG170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC512 to RC2048 PowerTags
6AV63712BH070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT512 to RT65536 PowerTags
6AV63712BH170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC512 to RC65536 PowerTags
6AV63712BJ070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT2048 to RT65536 PowerTags
6AV63712BJ170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC2048 to RC65536 PowerTags
6AV63712BK070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT128 to RT8192 PowerTags
6AV63712BK170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC128 to RC8192 PowerTags
6AV63712BL070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT512 to RT8196 PowerTags
6AV63712BL170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC512 to RC8196 PowerTags
6AV63712BM070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT2048 to RT8192 PowerTags
6AV63712BM170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC2048 to RC8192 PowerTags
6AV63712BN070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT8192 to RT65536 PowerTags
6AV63712BN170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC8192 to RC65536 PowerTags
6AV63712BP070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT65536 to RT102400 PowerTags
6AV63712BP170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks Complete from RC65536 to RC102400 PowerTags
6AV63712BQ070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT102400 to RT153600PowerTags
6AV63712BQ170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Complete from RC102400 to RC153600PowerTags
6AV63712BR070AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT153600 to RT262144PowerTags
6AV63712BR170AX0 SIMATIC WinCC V7.0 Powerpacks  Runtime from RT153600 to RT262144PowerTags
6AV63721DA062BD0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0,
POWERPACK 50 -> 250 KPI,
SINGLE LICENSE
6AV63721DA062BX0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0
INCL.50 KPI,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DA062DF0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0,
POWERPACK 250 -> 1500 KPI,
SINGLE LICENSE
6AV63721DA062DX0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0
INCL.250 KPI,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DA062FX0 WINCC/PROCESSMONITOR V1.0
INCL.1500 KPI,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DA070BX0 WINCC/PROCESSMONITOR V7.0 SP1,INCL.50 KPI,
6AV63721DA070DX0 WINCC/PROCESSMONITOR V7.0 SP1,INCL.250 KPI,
6AV63721DA070FX0 WINCC/PROCESSMONITOR V7.0 SP1,INCL.1500 KPI,
6AV63721DB062BD0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0,
POWERPACK 5 -> 25 EQUIPMENT,
SINGLE LICENSE
6AV63721DB062BX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.5 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB062DF0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0,
POWERPACK 25 -> 50 EQUIPMENT,
SINGLE LICENSE
6AV63721DB062DX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.25 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB062FH0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0,
POWERPACK 50 -> 100 EQUIPMENT,
SINGLE LICENSE
6AV63721DB062FX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.50 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB062HK0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0,
POWERPACK 100 -> 200 EQUIPMENT,
SINGLE LICENSE
6AV63721DB062HX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.100 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB062KX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0
INCL.200 EQUIPMENT,
OPTION F.SIMATIC WINCC V6.2,
RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE,
GER,EN,FR,SP,IT
6AV63721DB070BX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.5 EQUIPMENT
6AV63721DB070DX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.25 EQUIPMENT
6AV63721DB070FX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.50 EQUIPMENT
6AV63721DB070HX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.100 EQUIPMENT
6AV63721DB070KX0 WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, INCL.200 EQUIPMENT
6AV63721DC070AX0 WINCC/CALENDAR SCHEDULER V7.0 SP1,OPTION FUER WINCC V7.0 SP1,RUNTIME U. ENGINEERING SW AUF CD, SINGLE LICENSE,LIZENZSCHLUESSEL AUF USB-STICK
6AV63811AA000AX5 WINCC COMPREHENSIVE SUPPORT AUTOMATIC UPDATE  WITH UPGRADES AND SERVICE PACKS DURATION 12 MONTHS
6AV63811AA000BX5 WINCC COMPREHENSIVE SUPPORT VALID FOR 3 LICENSES AUTOMATIC SUPPLY WITH UPGRADES AND SERVICE PACKS DURATION 12 MONTHS
6AV63811AA000CX5 WINCC COMPREHENSIVE SUPPORTGUELTIG FUER 10 LIZENZENAUTOMATISCHE NACHLIEFERUNG VONUPGRADES UND SERVICE-PACKSLAUFZEIT 12 MONATEWINCC COMPREHENSIVE SUPPORTVALID FOR 10 LICENSESAUTOMATIC SUPPLY WITHUPGRADES AND SERVICE PACKSDURATION 12 MONTHS
6AV63811AA062AV3 Upgrade WinCC RT V6.x -> V6.2
6AV63811AA062AV4 Upgrade WinCC RT  V5.x -> V6.2
6AV63811AA062AX3 WINCC / UPGRADE RUNTIME VERSION FROM V6.X TO V6.2
6AV63811AA062AX4 WINCC / UPGRADE RUNTIME VERSION FROM V5.X TO V6.2
6AV63811AB062AV3 Upgrade WinCC RC V6.x -> V6.2
6AV63811AB062AV4 Upgrade WinCC RC V5.x -> V6.2
6AV63811AB062AX3 WINCC / UPGRADE COMPLETE VERSION FROM V6.X TO V6.2
6AV63811AB062AX4 WINCC / UPGRADE COMPLETE VERSION FROM V5.X TO V6.2
6AV63811BC062AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 128
6AV63811BC062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 128 PowerTags (WinCC V6.2 RT 128), including 512 archive tags
6AV63811BD062AV0 WinCC V6.2 ASIA  RT 256
6AV63811BD062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 256 PowerTags (WinCC V6.2 RT 256), including 512 archive tags
6AV63811BE062AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 1024
6AV63811BE062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 1024 PowerTags (WinCC V6.2 RT 1024), including 512 archive tags
6AV63811BF062AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 65536
6AV63811BF062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 65535 PowerTags (WinCC V6.2 RT 65535), including 512 archive tags
6AV63811BH062AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 8192
6AV63811BH062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Runtime package on CD-ROM, licence for 8192 PowerTags (WinCC V6.2 RT 8192), including 512 archive tags
6AV63811BJ062AX0 WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2,RT 102400 (102400 POWER TAGS),RUNTIME, ON DVD,SINGLE LICENSE,5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP),
6AV63811BK062AX0 WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2,RT 153600 (153600 POWER TAGS),RUNTIME, ON DVD,SINGLE LICENSE,5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP),
6AV63811BL062AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP2, RT 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER WIN2000/XPPROF  
6AV63811BM062AV0 WinCC V6.2 ASIA  RC 128
6AV63811BM062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 128 PowerTags (WinCC V6.2 RC 128), including 512 archive tags
6AV63811BN062AV0 WinCC V6.2 ASIA  RC 256
6AV63811BN062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 256 PowerTags (WinCC V6.2 RC 256), including 512 archive tags
6AV63811BP060AV5 WINCC ASIA TRAINING PACKAGE
RC1024 (1024 VAR.) 6 USER LIC.
V6.0+SP3 ASIA, COMPLETE VERS.,
CD ROM,
GERMAN, ENGLISH, FRENCH
ITALIAN, SPANISH 
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY. FOR SCHOOLS AND INSTITUTES LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE CONTACT MS. YUAN FAX: 
6AV63811BP062AV0 WinCC V6.2 ASIA RC 1024
6AV63811BP062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 1024 PowerTags (WinCC V6.2 RC 1024), including 512 archive tags
6AV63811BP070AX3 UPGRADE WINCC TRAINER PACKAGE
UND WEBNAVIGATOR V6.X -> V7.0.
CONTAINS:
6 USER-LIC. ON USB STICK
WEBNAVIGATOR 3-CLIENT
UPGRADE, DIAGNOSTICS
SERVER/CLIENT UPGRADE,
GERMAN, ENGLISH, FRENCH
ITALIAN, SPANISH
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY

 *** FOR SCHOOLS AND TRAINING CENTRES (INDUSTRIAL) LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE MS. YUAN FAX: +86-10-64764725
6AV63811BP070AX5 TRAINER PACKAGE WINCC V7.0,
RC2048 (2048 TAGS.) 6 USER LIC.
GERMAN, ENGLISH, FRENCH
ITALIAN, SPANISH
FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY

 *** FOR SCHOOLS AND TRAINING CENTRES (INDUSTRIAL) LICENSE AGREEMENT STAMP SIGNATURE MS. YUAN FAX: +86-10-64764725
6AV63811BQ062AV0 WinCC V6.2 ASIA RC 65535
6AV63811BQ062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 65535 PowerTags (WinCC V6.2 RC 65535), including 512 archive tags
6AV63811BS062AV0 WinCC V6.2 ASIA RC 8192
6AV63811BS062AX0 SIMATIC WinCC Systemsoftware V6.2  Complete package on CD-ROM, licence for 8192 PowerTags (WinCC V6.2 RC 8192), including 512 archive tags
6AV63811BT062AX0 WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2,RC 102400 (102400 POWER TAGS),RUNTIME & CONFIGURATION,ON DVD, FLOATING LICENSE,5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP),
6AV63811BU062AX0 WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2,RC 153600 (153600 POWER TAGS),RUNTIME & CONFIGURATION,ON DVD, FLOATING LICENSE,5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP),
6AV63811BV062AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP2, RC 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, ON DVD, FLOATING LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER WIN2000/XPPROF  
6AV63812AA070AV3 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, V6.2 -> V7.0
6AV63812AA070AV4 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, V6.0 -> V7.0
6AV63812AA070AX3 SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0,FROM V6.2 TO V7.0 SP1,FOR SIMATIC WINCC UNTIME (RT)INCL. DRIVER, SERVER,REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK,CONNECTIVITY STATION
6AV63812AA070AX4 SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0,FROM V6.0 TO V7.0 SP1,FOR SIMATIC WINCC RUNTIME (RT)INCL. DRIVER, SERVER,REDUNDANCY, USER ARCHIVE,ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK
6AV63812AB070AV3 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, RC-Version, V6.2 -> V7.0
6AV63812AB070AV4 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, RC-Version, V6.0 -> V7.0
6AV63812AB070AX3 SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, FROM V6.2 TO V7.0 SP1, FOR SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION
6AV63812AB070AX4 SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, FROM V6.0 TO V7.0 SP1, FOR SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK
6AV63812BC070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版128 外部变量 (RT 128)
6AV63812BC070AV3 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, RT-Version, V6.2 -> V7.0
6AV63812BC070AV4 WinCC V7 Upgrade ASIA RT-Version, RT-Version, V6.0 -> V7.0
6AV63812BC070AV5 WinCC V7.0 Asia RT 512 promotion package:SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 512 Power Tags (RT 512) 6AV63812BC070AV0, 5 pcs
6AV63812BC070AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0, RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER XPPROF/VISTA  
6AV63812BC070AX3 SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE FROM V6.2 TO V7.0 SP1,FOR SIMATIC WINCC RT CLIENTS,INCL. DRIVER, USER ARCHIVE,CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION
6AV63812BC070AX4 SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT FROM V6.0 TO V7.0 SP1,FOR SIMATIC WINCC RT CLIENTS,INCL. DRIVER, USER ARCHIVE,ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK
6AV63812BD070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 512 外部变量 (RT 512)
6AV63812BD070AV5 WinCC V7.0 Asia RT 512 promotion package:SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 512 Power Tags (RT 512) 6AV63812BC070AV0, 5 pcs
6AV63812BD070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 512 PowerTags (RT 512)
6AV63812BE070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 2048 外部变量 (RT 2048)
6AV63812BE070AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER XPPROF/VISTA  
6AV63812BF070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 65536 外部变量 (RT 65536)
6AV63812BF070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 65536 PowerTags (RT 65536)
6AV63812BH070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 8192 外部变量 (RT 8192)
6AV63812BH070AX0 WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME, ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER XPPROF/VISTA  
6AV63812BJ070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 102400 外部变量 (RT 102400)
6AV63812BJ070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 102400 PowerTags (RT 102400)
6AV63812BK070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 153600 外部变量 (RT 153600)
6AV63812BK070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 153600 PowerTags (RT 153600)
6AV63812BL070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件运行版 V7.0 亚洲版 262144 外部变量 (RT 262144)
6AV63812BL070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Runtime 262144 PowerTags (RT 262144)
6AV63812BM070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版128 外部变量 (RC 128)
6AV63812BM070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 128 PowerTags (RC 128)
6AV63812BN070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 512 外部变量 (RC 512)
6AV63812BN070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 512 PowerTags (RC 512)
6AV63812BP070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 2048 外部变量 (RC 2048)
6AV63812BP070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 2048 PowerTags (RC 2048)
6AV63812BQ070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 65536 外部变量 (RC65536)
6AV63812BQ070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 65536 PowerTags (RC 65536)
6AV63812BS070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 8192 外部变量 (RC 8192)
6AV63812BS070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 8192 PowerTags (RC 8192)
6AV63812BT070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 102400 外部变量 (RC 102400)
6AV63812BT070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 102400PowerTags (RC 102400)
6AV63812BU070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 153600 外部变量 (RC 153600)
6AV63812BU070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 153600 PowerTags (RC 153600)
6AV63812BV070AV0 SIMATIC WinCC 系统软件完全版 V7.0 亚洲版 262144外部变量 (RC 262144)
6AV63812BV070AX0 SIMATIC WinCC system software V7.0 Complete 262144 PowerTags (RC 262144)
6AV65410AA050BA0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.01, DEUTSCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2.1 GB, FD10" TFT-LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.01, GERMAN
6AV65410AA051BA0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.10+SP1, DEUTSCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.10+SP1, GERMAN
6AV65410AA051BB0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.10+SP1, ENGLISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.10+SP1, ENGLIS
6AV65410AA052BA0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, DEUTSCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, GERMAN
6AV65410AA052BB0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, ENGLISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, ENGLISH
6AV65410AA052BC0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, FRANZOESISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, FREN
6AV65410AA052BD0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, ITALIENISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, ITALI
6AV65410AA052BE0 OPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32MB RAM, 2,1GB, FD10" TFT-LCD FARBDISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT-LIZENZ 2048 VARV5.2+SP1, SPANISCHOPERATOR PANEL OP37/PROP166, 32 MB RAM, 2.1GB, FD10" TFT LC COLOR DISPLAY, WIN95PROTOOL/PRO RT LICENSE 2048 VARV5.2+SP1, SPANISH
6AV65420AA151AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" CSTN-DISPLAYSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" CSTN-DISPLAY
6AV65420AB151AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT-DISPLAYSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT-DISPLAY
6AV65420AC152AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" STN-DISPLAY12 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMPROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" STN DISPLAY12 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMCONFIGURABLE WITH PROTOOL
6AV65420AD152AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT-DISPLAY12 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMPROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT DISPLAY12 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMCONFIGURABLE WITH PROTOOL
6AV65420AE152AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" CSTN-DISPLAY8 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMPROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" CSTN DISPLAY8 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMCONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420AF152AX0 SIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT-DISPLAY8 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMPROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270MULTI PANEL10" TFT DISPLAY8 MB FLASH-EPROM / 32 MB RAMCONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420AG100AX0 SIMATIC  MP270B TASTENMULTI PANEL10,4" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270B KEYSMULTI  PANEL10.4" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420BB152AX0 SIMATIC PANEL OP170BBLUE MODE STN-DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP -SCHNITTSTELLEDRUCKERSCHNITTSTELLESLOT FUER CF-CARDSIMATIC PANEL OP170BBLUE MODE STN DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP INTERFACEPRINTER INTERFACESLOT FOR CF-CARD
6AV65420CA100AX0 SIMATIC  OP270 6"OPERATOR PANEL5,7" STN COLOR DISPLAY2 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  OP270 6"OPERATOR PANEL5.7" STN COLOR DISPLAY2 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420CA100AX1 SIMATIC  OP270 6" OPERATOR PANEL 5.7" STN COLOR DISPLAY 2 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE W. PROTOOL FROM VERS.  V6.0  
6AV65420CC100AX0 SIMATIC  OP270 10"OPERATOR PANEL10,4" STN COLOR DISPLAY2 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  OP270 10"OPERATOR PANEL10.4" STN COLOR DISPLAY2 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65420DA100AX0 SIMATIC  MULTIPANEL MP37012" FARB-TFT-DISPLAY, TASTENWINDOWS CE 3.0PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLAB VERSION V5.2+SP3SIMATIC  MULTIPANEL MP37012" COLOR TFT DISPLAY, KEYSWINDOWS CE 3.0CONFIGURABLE WITH PROTOOLFROM VERSION  V5.2+SP3
6AV65450AA152AX0 SIMATIC TOUCH PANEL TP0705,7" STN-DISPLAYRESISTIVER ANALOGER TOUCHSIMATIC TOUCH PANEL TP0705.7" STN DISPLAYRESISTIVE  ANALOG TOUCH
6AV65450AG100AX0 SIMATIC  MP270B TOUCHMULTI PANEL10,4" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  MP270B TOUCHMULTI  PANEL10.4" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65450AH100AX0 SIMATIC  MP270B 6" TOUCHMULTI PANEL5,7" TFT DISPLAY4 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MITSIMATIC  MP270B 6" TOUCHMULTI PANEL5.7" TFT DISPLAY4 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE WITH
6AV65450AH100AX1 SIMATIC MP270B 6" TOUCH
MULTI PANEL
5.7" TFT DISPLAY
4 MB CONFIGURING MEMORY,
CONFIGURABLE WITH
WINCC FLEXIBLE STANDARD V1.0 OR
HIGHER
6AV65450BA152AX0 SIMATIC TOUCHPANEL TP170ABLUE MODE STN-DISPLAYMPI/PROFIBUS-DP -SCHNITTSTELLEPROJEKTIERBAR MIT PROTOOL/LITEAB VERSION V5.2SIMATIC TOUCH PANEL TP170ABLUE MODE STN-DISPLAYMPI/PROFIBUS-DP INTERFACECONFIGURABLE W. PROTOOL/LITEFROM VERSION V5.2
6AV65450BB152AX0 SIMATIC TOUCHPANEL TP170B MONOBLUE MODE STN-DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP -SCHNITTSTELLEDRUCKER-/RS232-SCHNITTSTELLESLOT FUER CF-CARDSIMATIC TOUCH PANEL TP170B MONOBLUE MODE STN DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP INTERFACEPRINTER/RS232 INTERFACESLOT FOR CF-CARD
6AV65450BC152AX0 SIMATIC TOUCHPANEL TP170B COLORSTN-COLOR-DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP -SCHNITTSTELLEDRUCKER-/RS232-SCHNITTSTELLESLOT FUER CF-CARDSIMATIC TOUCHPANEL TP170B COLORSTN COLOR DISPLAYMPI-/PROFIBUS-DP INTERFACEPRINTER/RS232 INTERFACESLOT FOR CF-CARD
6AV65450CA100AX0 SIMATIC  TP270 6"TOUCH PANEL5,7" STN COLOR DISPLAY2 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  TP270 6"TOUCH PANEL5.7" STN COLOR DISPLAY2 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65450CA100AX1 SIMATIC  TP270 6" TOUCH PANEL 5.7" STN COLOR DISPLAY 2 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE W. PROTOOL FROM VERS.  V6.0  
6AV65450CC100AX0 SIMATIC  TP270 10"TOUCH PANEL10,4" STN COLOR DISPLAY2 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER,PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLSIMATIC  TP270 10"TOUCH PANEL10.4" STN COLOR DISPLAY2 MB CONFIGURING MEMORY,CONFIGURABLE W. PROTOOL
6AV65450DA100AX0 SIMATIC  MULTIPANEL MP37012" FARB-TFT-DISPLAY, TOUCHWINDOWS CE 3.0PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLAB VERSION V5.2+SP3SIMATIC  MULTIPANEL MP37012" COLOR TFT DISPLAY, TOUCHWINDOWS CE 3.0CONFIGURABLE WITH PROTOOLFROM VERSION  V5.2+SP3
6AV65450DB100AX0 SIMATIC  MULTIPANEL MP37015" FARB-TFT-DISPLAY, TOUCHWINDOWS CE 3.0PROJEKTIERBAR MIT PROTOOLAB VERSION V6.0+SP2SIMATIC  MULTIPANEL MP37015" COLOR TFT DISPLAY, TOUCHWINDOWS CE 3.0CONFIGURABLE W. PROTOOLVERSION V6.0+SP2 AND HIGHER
Dữ liệu đang được cập nhật...