Balluff – Sensors, Switches, and Transducers – ISE Controls,BES 516-3027-S 4-C

Balluff – Sensors, Switches, and Transducers – ISE Controls  
Balluff Vietnam   BES 516-3027-S 4-C Balluff Vietnam  BES 516-3027-S 4-C
Balluff Vietnam   BES 516-3027-S4-C Balluff Vietnam  BES 516-3027-S4-C
Balluff Vietnam BES0194 BES 516-3028-BO-C-03 Balluff Vietnam BES0194 BES 516-3028-BO-C-03
Balluff Vietnam   BES 516-3028-BO-C-15 Balluff Vietnam  BES 516-3028-BO-C-15
Balluff Vietnam BES0195 BES 516-3028-S4-C Balluff Vietnam BES0195 BES 516-3028-S4-C
Balluff Vietnam BES0196 BES 516-3029-BO-C-02 Balluff Vietnam BES0196 BES 516-3029-BO-C-02
Balluff Vietnam BES0197 BES 516-3029-BO-C-PU-05 Balluff Vietnam BES0197 BES 516-3029-BO-C-PU-05
Balluff Vietnam BES0198 BES 516-3029-S4-C Balluff Vietnam BES0198 BES 516-3029-S4-C
Balluff Vietnam BES0199 BES 516-3030-BO-C-01 Balluff Vietnam BES0199 BES 516-3030-BO-C-01
Balluff Vietnam BES019A BES 516-3030-BO-C-02 Balluff Vietnam BES019A BES 516-3030-BO-C-02
Balluff Vietnam BES019C BES 516-3030-BO-C-03 Balluff Vietnam BES019C BES 516-3030-BO-C-03
Balluff Vietnam   BES 516-3030-S 4-C Balluff Vietnam  BES 516-3030-S 4-C
Balluff Vietnam BES019E BES 516-3030-S4-C Balluff Vietnam BES019E BES 516-3030-S4-C
Balluff Vietnam BES019F BES 516-3031-BO-C-02 Balluff Vietnam BES019F BES 516-3031-BO-C-02
Balluff Vietnam   BES 516-3031-BO-C-03 Balluff Vietnam  BES 516-3031-BO-C-03
Balluff Vietnam BES019H BES 516-3031-S4-C Balluff Vietnam BES019H BES 516-3031-S4-C
Balluff Vietnam BES019J BES 516-3032-BO-C-03 Balluff Vietnam BES019J BES 516-3032-BO-C-03
Balluff Vietnam BES019K BES 516-3032-BO-C-05 Balluff Vietnam BES019K BES 516-3032-BO-C-05
Balluff Vietnam BES019L BES 516-3033-BO-C-02 Balluff Vietnam BES019L BES 516-3033-BO-C-02
Balluff Vietnam BES019M BES 516-3033-BO-C-PU-05 Balluff Vietnam BES019M BES 516-3033-BO-C-PU-05
Balluff Vietnam BES019N BES 516-3033-S4-C Balluff Vietnam BES019N BES 516-3033-S4-C
Balluff Vietnam BES019P BES 516-3040-I02-C-PU-02 Balluff Vietnam BES019P BES 516-3040-I02-C-PU-02
Balluff Vietnam BES019R BES 516-3040-I02-C-PU-05 Balluff Vietnam BES019R BES 516-3040-I02-C-PU-05
Balluff Vietnam BES019T BES 516-3040-I02-C-S4-00 Balluff Vietnam BES019T BES 516-3040-I02-C-S4-00
Balluff Vietnam BES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49 Balluff Vietnam BES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49
Balluff Vietnam BES019U BES 516-3040-I02-C-S49-00 Balluff Vietnam BES019U BES 516-3040-I02-C-S49-00
Balluff Vietnam BES019W BES 516-3040-I02-C-S49-00 Balluff Vietnam BES019W BES 516-3040-I02-C-S49-00
Balluff Vietnam   BES 516-3041-I02-C-02 Balluff Vietnam  BES 516-3041-I02-C-02
Balluff Vietnam   BES 516-3041-I02-C-05 Balluff Vietnam  BES 516-3041-I02-C-05
Balluff Vietnam BES019Y BES 516-3041-I02-C-PU-02 Balluff Vietnam BES019Y BES 516-3041-I02-C-PU-02
Balluff Vietnam BES019Z BES 516-3041-I02-C-PU-05 Balluff Vietnam BES019Z BES 516-3041-I02-C-PU-05
Balluff Vietnam   BES 516-3041-I02-C-S 49 Balluff Vietnam  BES 516-3041-I02-C-S 49
Balluff Vietnam BES01A0 BES 516-3041-I02-C-S49 Balluff Vietnam BES01A0 BES 516-3041-I02-C-S49
Balluff Vietnam BES01A1 BES 516-3042-I02-C-PU-02 Balluff Vietnam BES01A1 BES 516-3042-I02-C-PU-02
Balluff Vietnam BES01A2 BES 516-3042-I02-C-PU-05 Balluff Vietnam BES01A2 BES 516-3042-I02-C-PU-05
Balluff Vietnam BES01ZH BES 516-3042-I02-C-S49 Balluff Vietnam BES01ZH BES 516-3042-I02-C-S49
Balluff Vietnam BES01A3 BES 516-3043-I02-C-PU-02 Balluff Vietnam BES01A3 BES 516-3043-I02-C-PU-02
Balluff Vietnam BES01A4 BES 516-3043-I02-C-PU-05 Balluff Vietnam BES01A4 BES 516-3043-I02-C-PU-05
Balluff Vietnam BES01A5 BES 516-3043-I02-C-S49 Balluff Vietnam BES01A5 BES 516-3043-I02-C-S49
Balluff Vietnam   BES 516-309-S1-L Balluff Vietnam  BES 516-309-S1-L
Balluff Vietnam BES01A6 BES 516-324-EO-C-00 Balluff Vietnam BES01A6 BES 516-324-EO-C-00
Balluff Vietnam BES01A7 BES 516-324-EO-C-02 Balluff Vietnam BES01A7 BES 516-324-EO-C-02
Balluff Vietnam BES01A8 BES 516-324-EO-C-03 Balluff Vietnam BES01A8 BES 516-324-EO-C-03
Balluff Vietnam BES01A9 BES 516-324-EO-C-05 Balluff Vietnam BES01A9 BES 516-324-EO-C-05
Balluff Vietnam BES01AA BES 516-324-EO-C-10 Balluff Vietnam BES01AA BES 516-324-EO-C-10
Balluff Vietnam BES01AC BES 516-324-EO-C-PU-02 Balluff Vietnam BES01AC BES 516-324-EO-C-PU-02
Balluff Vietnam BES01AE BES 516-324-EO-C-PU-02-SA97 Balluff Vietnam BES01AE BES 516-324-EO-C-PU-02-SA97
Balluff Vietnam BES01AF BES 516-324-EO-C-PU-03 Balluff Vietnam BES01AF BES 516-324-EO-C-PU-03
Balluff Vietnam BES01AH BES 516-324-EO-C-PU-05 Balluff Vietnam BES01AH BES 516-324-EO-C-PU-05
Balluff Vietnam BES01AJ BES 516-324-EO-C-PU-10 Balluff Vietnam BES01AJ BES 516-324-EO-C-PU-10
Balluff Vietnam   BES 516-324-EO-C-PU-SA97-02 Balluff Vietnam  BES 516-324-EO-C-PU-SA97-02
Balluff Vietnam BES01AK BES 516-324-EO-C-S49-00 Balluff Vietnam BES01AK BES 516-324-EO-C-S49-00
Balluff Vietnam BES01AL BES 516-324-EO-C-S49-00 Balluff Vietnam BES01AL BES 516-324-EO-C-S49-00
Balluff Vietnam BES03PA BES 516-324-EO-C-S49-00 Balluff Vietnam BES03PA BES 516-324-EO-C-S49-00
Balluff Vietnam BES02PP BES 516-324-EO-C-S49-01 Balluff Vietnam BES02PP BES 516-324-EO-C-S49-01
Balluff Vietnam   BES 516-324-EO-L-00,12 Balluff Vietnam  BES 516-324-EO-L-00,12
Balluff Vietnam BES02RC BES 516-324-EO-L-PU-05 Balluff Vietnam BES02RC BES 516-324-EO-L-PU-05
Balluff Vietnam   BES 516-324-FO-D-03 Balluff Vietnam  BES 516-324-FO-D-03
Balluff Vietnam   BES 516-324-FO-D-05 Balluff Vietnam  BES 516-324-FO-D-05
Balluff Vietnam   BES 516-324-FO-D-PU-05 Balluff Vietnam  BES 516-324-FO-D-PU-05
Balluff Vietnam BES01AM BES 516-324-G-EO-C-02 Balluff Vietnam BES01AM BES 516-324-G-EO-C-02
Balluff Vietnam BES01AN BES 516-324-G-EO-C-PU-02 Balluff Vietnam BES01AN BES 516-324-G-EO-C-PU-02
Balluff Vietnam BES01AP BES 516-324-G-EO-C-PU-03 Balluff Vietnam BES01AP BES 516-324-G-EO-C-PU-03
Balluff Vietnam BES01AR BES 516-324-G-EO-C-PU-05 Balluff Vietnam BES01AR BES 516-324-G-EO-C-PU-05
Balluff Vietnam BES01AT BES 516-324-G-EO-C-S49-01 Balluff Vietnam BES01AT BES 516-324-G-EO-C-S49-01
 

Chúng tôi chuyên cung cấp linh kiệnphụ tùng, thiết bị của các hãng nổi tiếng như: Mitsubishi, Yaskawa, Omron, Schneider, Yuken, NBK, Fuji Electric, Fuji Seiki, Fujikura,…

Đặc biệt Việt Thành Thiên là Đại lý Phân phối các hãng (Đức, Ý, Nhật…)

FACTORY AUTOMATION

Kuebler(Đức) (Chuyên gia về Encoderbộ đếm/bộ hẹn giờ/đồng hồ đo đa năng/đồng hồ sô hiển thị bằng LCD/đồng hồ nhiệt..., Preset các loại…)

Baumer Group (Thụy Sĩ) (Chuyên cảm biến, Encoder, Process Instruments …)

KOYO eletronic (Nhật) Chuyên cảm biến các loại, counter, timer, encoder…)

BALLUFF (Đức) (Chuyên gia về cảm biến)

LEUZE (Mỹ) (Chuyên gia về cảm biến)

LION PRECISION (Mỹ) (Chuyên gia về cảm biến nhãn_Label Sensors)

EMX (Mỹ) (Chuyên gia về valve, PLC, module,……)

HAVER BOECKER (Đức) (Chuyên gia về cảm biến nhãn_Label Sensors, cảm biến Độ Sáng_Brightness Sensorscảm biến độ mờ_Opacity Sensors…)

BRAUN (Đức) (Chuyên gia về cảm biến Tốc độ_Speed Sensors)

BDC (Italy) (Chuyên cảm biến các loại chuyên ngành gạch, ngói…)

SD Micro Detectors (Italy) (Chuyên cảm biến các loại chuyên ngành gạch, ngói…)

DIELL (SD Micro Detect) (Italy) (Chuyên cảm biến các loại chuyên ngành gạch, ngói…)

SILGE (Italy) (Chuyên cảm biến các loại chuyên ngành gạch, ngói…)

SELET (Italy) (Chuyên cảm biến các loại, counter, timer, encoder…)

MTS Sensors (USA) (Chuyên cảm biến Linear các loại chuyên ngành thép, gạch, ngói…)

Opkon (Turkce) (Chuyên cảm biến Linear, encoder các loại chuyên ngành chế tạo máy, CNC…)

Graff (Thermo Couple) (Italy) (Chuyên cảm biến nhiệt các loại chuyên ngành gạch, ngói, nhựa

WENGLOR (Đức) (Chuyên cảm biến các loại)

TAKEX (Nhật) (Chuyên cảm biến các loại)

SUNX (Panasonic) (Nhật) (Chuyên cảm biến các loại)

NOITECH(Ý)(Chuyên về các thiết bị lọc, tách khí dầu, lọc máy nén khí, lọc máy bơm…)

BOURDON – HAENNI(French)(Chuyên về các thiết bị đo lường… Process Instruments) (Baumer Group)

KSR-KUEBLER(Đức)(Chuyên về các thiết bị đo lường, relay… Process Instruments)

- FUJI (Instrumentation & Control)(Nhật)(Thiết bị đo lường, Hiển thị, Điều khiển, Phân tích & chống cháy nổ…).

KOBOLT(Đức) (Các thiết bị đo lường, định lượng_ Process Instruments)

Georg Fischer +GF+ (USA) (Đo & hiển thị Lưu lượng, độ pH, Nhiệt độ, Áp suất, Mức, Valve chuyên dụng trong môi trường khắc nghiệt như Acid, hóa chất… Process Instruments)

FIP (Italy) (Valve chuyên dụng trong môi trường khắc nghiệt như Acid, hóa chất… Process Instruments)

GEMU (USA) (Đo, hiển thị Lưu lượng, Nhiệt độ, Áp suất, Mức, Valves, Solenoid Valves, Process Instrument)

- MOOG (USA) (Đo, hiển thị Lưu lượng, Nhiệt độ, Áp suất, Mức, Valves, Solenoid Valves, Process Instrument)

KSR-KUEBLER (Đức)(Chuyên về các thiết bị đo lường… Process Instruments)

Oriental Motor(AC Motors, Brushless DC Motors, Stepping Motors, AC Servo Motors, bộ điều khiển, bộ truyền động, quạt và phụ kiện motor…)

NISSEI GEAR MOTOR(Nhật) (Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, AC, DC Motor)

WEG GEAR MOTOR (Đức) (Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, AC, DC Motor cao tốc)

ITOH Denki MOTOR (Nhật) (Drum Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, AC, DC Motor)

MGM Brake Motor (Italy) (Chuyên gia về Motor thắng_ Brake Motor)

Bonfiglioli GEAR MOTOR (Ý) (Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, Biến Tần…)

LEROY SOMER MOTOR(Pháp) (Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, AC, DC Motor chuyên cho Tàu Biển và ngành công nghiệp nặng…)

EROeletronic (Ý)(Recorders, Monitors, Displays, điều khiển nhiệt độ… chuyên ngành gạch, ngói…)

Ohkura(Recorders, Monitors, Displays, điều khiển nhiệt độ…)

Saginomiya(Van, cảm biến dùng trong công nghệ Điều hòa không khí, ướp lạnh và làm đông)

Yuken(Van Solenoid, các phụ tùng thủy lực)

SMC(Van Solenoid, các phụ tùng khí nén)

BENTONE(Thụy Điển) (Chuyên về Đầu đốt Gas, Dầu DO và phụ kiện…

CONCH(Taiwan)(Power Regulator_SCR, cảm Biến, Bộ đếm, Displays, điều khiển nhiệt độ…)

MITSUBISHI(Nhật) (Các thiết bị tự động như Biến tần, PLC, HMI, Servo Motor, Thiết bị đóng ngắt).

SIEMENS(Đức)(Các thiết bị tự động như Biến tần, PLC, Logo, Module, HMI, Thiết bị đóng ngắt).

- Weidmuller(Đức) (Các thiết bị đấu nối… terminal…).

WOLF LAMP(Anh) (Các loại đèn chống cháy nổ chuyên dụng trong ngành dầu mỏ, khoáng sản, than…).

GageMaker(Anh) (Các thiết bị đo Panme đo trong, ngoài…).

Insert Deal srl(Anh) (Van điều áp, Van khí, Thiết bị khí nén chuyên dụng…).

Goyen (Tyco Environment System)(Úc) (cảm biến, Van màng cao cấp chuyên ngành Xi măng, Thép, Xử lý nước…).

Vulcanic(Pháp)(Giải pháp về thiết bị nhiệt & lạnh cho các ngành công nghiệp nặng…).

SIKA(Đức)(Các giải pháp nhiệt, lưu lượng, mực, áp chuyên cho ngành Tàu biển và các ngành công nghiệp khác…).SIKA Dr. Siebert und Kühn GmbH & Co. KG

MotoVario(Ý)(Gear Motors, Gear Boxes, Gear Motor, AC Motor)

ARDETEM(France)(Thiết bị an toàn, hiển thị, đo, phân tích chuyên dụng trong ngành điện và công nghiệp…)

- SterilAir(Switzerland) (Đèn và hệ thống diệt khuẩn UVC, UV xử lý trong không khí, bề mặt, nước, hóa chất trong các ngành chế biến thực phẩm, gia xúc, xử lý nước…)

VitalSensors Technologies(USA) (cảm biến CO2, cảm biến Brix, cảm biến Ethanol/Alcohol, cảm biến Organic Acid, màn hình hiển thị chuyên dụng cho ngành chế biến nước giải khát…

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT THÀNH THIÊN

Địa chỉ: 492 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0794.888.444

E-mail: sales@vietthanhthien.com

Website: vietthanhthien.com

Balluff – Sensors, Switches, and Transducers – ISE Controls  
Balluff Vietnam   BES 516-3027-S 4-C Balluff Vietnam  BES 516-3027-S 4-C
Balluff Vietnam   BES 516-3027-S4-C Balluff Vietnam  BES 516-3027-S4-C
Balluff Vietnam BES0194 BES 516-3028-BO-C-03 Balluff Vietnam BES0194 BES 516-3028-BO-C-03
Balluff Vietnam   BES 516-3028-BO-C-15 Balluff Vietnam  BES 516-3028-BO-C-15
Balluff Vietnam BES0195 BES 516-3028-S4-C Balluff Vietnam BES0195 BES 516-3028-S4-C
Balluff Vietnam BES0196 BES 516-3029-BO-C-02 Balluff Vietnam BES0196 BES 516-3029-BO-C-02
Balluff Vietnam BES0197 BES 516-3029-BO-C-PU-05 Balluff Vietnam BES0197 BES 516-3029-BO-C-PU-05
Balluff Vietnam BES0198 BES 516-3029-S4-C Balluff Vietnam BES0198 BES 516-3029-S4-C
Balluff Vietnam BES0199 BES 516-3030-BO-C-01 Balluff Vietnam BES0199 BES 516-3030-BO-C-01
Balluff Vietnam BES019A BES 516-3030-BO-C-02 Balluff Vietnam BES019A BES 516-3030-BO-C-02
Balluff Vietnam BES019C BES 516-3030-BO-C-03 Balluff Vietnam BES019C BES 516-3030-BO-C-03
Balluff Vietnam   BES 516-3030-S 4-C Balluff Vietnam  BES 516-3030-S 4-C
Balluff Vietnam BES019E BES 516-3030-S4-C Balluff Vietnam BES019E BES 516-3030-S4-C
Balluff Vietnam BES019F BES 516-3031-BO-C-02 Balluff Vietnam BES019F BES 516-3031-BO-C-02
Balluff Vietnam   BES 516-3031-BO-C-03 Balluff Vietnam  BES 516-3031-BO-C-03
Balluff Vietnam BES019H BES 516-3031-S4-C Balluff Vietnam BES019H BES 516-3031-S4-C
Balluff Vietnam BES019J BES 516-3032-BO-C-03 Balluff Vietnam BES019J BES 516-3032-BO-C-03
Balluff Vietnam BES019K BES 516-3032-BO-C-05 Balluff Vietnam BES019K BES 516-3032-BO-C-05
Balluff Vietnam BES019L BES 516-3033-BO-C-02 Balluff Vietnam BES019L BES 516-3033-BO-C-02
Balluff Vietnam BES019M BES 516-3033-BO-C-PU-05 Balluff Vietnam BES019M BES 516-3033-BO-C-PU-05
Balluff Vietnam BES019N BES 516-3033-S4-C Balluff Vietnam BES019N BES 516-3033-S4-C
Balluff Vietnam BES019P BES 516-3040-I02-C-PU-02 Balluff Vietnam BES019P BES 516-3040-I02-C-PU-02
Balluff Vietnam BES019R BES 516-3040-I02-C-PU-05 Balluff Vietnam BES019R BES 516-3040-I02-C-PU-05
Balluff Vietnam BES019T BES 516-3040-I02-C-S4-00 Balluff Vietnam BES019T BES 516-3040-I02-C-S4-00
Balluff Vietnam BES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49 Balluff Vietnam BES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49
Balluff Vietnam BES019U BES 516-3040-I02-C-S49-00 Balluff Vietnam BES019U BES 516-3040-I02-C-S49-00
Balluff Vietnam BES019W BES 516-3040-I02-C-S49-00 Balluff Vietnam BES019W BES 516-3040-I02-C-S49-00
Balluff Vietnam   BES 516-3041-I02-C-02 Balluff Vietnam  BES 516-3041-I02-C-02
Balluff Vietnam   BES 516-3041-I02-C-05 Balluff Vietnam  BES 516-3041-I02-C-05
Balluff Vietnam BES019Y BES 516-3041-I02-C-PU-02 Balluff Vietnam BES019Y BES 516-3041-I02-C-PU-02
Balluff Vietnam BES019Z BES 516-3041-I02-C-PU-05 Balluff Vietnam BES019Z BES 516-3041-I02-C-PU-05
Balluff Vietnam   BES 516-3041-I02-C-S 49 Balluff Vietnam  BES 516-3041-I02-C-S 49
Balluff Vietnam BES01A0 BES 516-3041-I02-C-S49 Balluff Vietnam BES01A0 BES 516-3041-I02-C-S49
Balluff Vietnam BES01A1 BES 516-3042-I02-C-PU-02 Balluff Vietnam BES01A1 BES 516-3042-I02-C-PU-02
Balluff Vietnam BES01A2 BES 516-3042-I02-C-PU-05 Balluff Vietnam BES01A2 BES 516-3042-I02-C-PU-05
Balluff Vietnam BES01ZH BES 516-3042-I02-C-S49 Balluff Vietnam BES01ZH BES 516-3042-I02-C-S49
Balluff Vietnam BES01A3 BES 516-3043-I02-C-PU-02 Balluff Vietnam BES01A3 BES 516-3043-I02-C-PU-02
Balluff Vietnam BES01A4 BES 516-3043-I02-C-PU-05 Balluff Vietnam BES01A4 BES 516-3043-I02-C-PU-05
Balluff Vietnam BES01A5 BES 516-3043-I02-C-S49 Balluff Vietnam BES01A5 BES 516-3043-I02-C-S49
Balluff Vietnam   BES 516-309-S1-L Balluff Vietnam  BES 516-309-S1-L
Balluff Vietnam BES01A6 BES 516-324-EO-C-00 Balluff Vietnam BES01A6 BES 516-324-EO-C-00
Balluff Vietnam BES01A7 BES 516-324-EO-C-02 Balluff Vietnam BES01A7 BES 516-324-EO-C-02
Balluff Vietnam BES01A8 BES 516-324-EO-C-03 Balluff Vietnam BES01A8 BES 516-324-EO-C-03
Balluff Vietnam BES01A9 BES 516-324-EO-C-05 Balluff Vietnam BES01A9 BES 516-324-EO-C-05
Balluff Vietnam BES01AA BES 516-324-EO-C-10 Balluff Vietnam BES01AA BES 516-324-EO-C-10
Balluff Vietnam BES01AC BES 516-324-EO-C-PU-02 Balluff Vietnam BES01AC BES 516-324-EO-C-PU-02
Balluff Vietnam BES01AE BES 516-324-EO-C-PU-02-SA97 Balluff Vietnam BES01AE BES 516-324-EO-C-PU-02-SA97
Balluff Vietnam BES01AF BES 516-324-EO-C-PU-03 Balluff Vietnam BES01AF BES 516-324-EO-C-PU-03
Balluff Vietnam BES01AH BES 516-324-EO-C-PU-05 Balluff Vietnam BES01AH BES 516-324-EO-C-PU-05
Balluff Vietnam BES01AJ BES 516-324-EO-C-PU-10 Balluff Vietnam BES01AJ BES 516-324-EO-C-PU-10
Balluff Vietnam   BES 516-324-EO-C-PU-SA97-02 Balluff Vietnam  BES 516-324-EO-C-PU-SA97-02
Balluff Vietnam BES01AK BES 516-324-EO-C-S49-00 Balluff Vietnam BES01AK BES 516-324-EO-C-S49-00
Balluff Vietnam BES01AL BES 516-324-EO-C-S49-00 Balluff Vietnam BES01AL BES 516-324-EO-C-S49-00
Balluff Vietnam BES03PA BES 516-324-EO-C-S49-00 Balluff Vietnam BES03PA BES 516-324-EO-C-S49-00
Balluff Vietnam BES02PP BES 516-324-EO-C-S49-01 Balluff Vietnam BES02PP BES 516-324-EO-C-S49-01
Balluff Vietnam   BES 516-324-EO-L-00,12 Balluff Vietnam  BES 516-324-EO-L-00,12
Balluff Vietnam BES02RC BES 516-324-EO-L-PU-05 Balluff Vietnam BES02RC BES 516-324-EO-L-PU-05
Balluff Vietnam   BES 516-324-FO-D-03 Balluff Vietnam  BES 516-324-FO-D-03
Balluff Vietnam   BES 516-324-FO-D-05 Balluff Vietnam  BES 516-324-FO-D-05
Balluff Vietnam   BES 516-324-FO-D-PU-05 Balluff Vietnam  BES 516-324-FO-D-PU-05
Balluff Vietnam BES01AM BES 516-324-G-EO-C-02 Balluff Vietnam BES01AM BES 516-324-G-EO-C-02
Balluff Vietnam BES01AN BES 516-324-G-EO-C-PU-02 Balluff Vietnam BES01AN BES 516-324-G-EO-C-PU-02
Balluff Vietnam BES01AP BES 516-324-G-EO-C-PU-03 Balluff Vietnam BES01AP BES 516-324-G-EO-C-PU-03
Balluff Vietnam BES01AR BES 516-324-G-EO-C-PU-05 Balluff Vietnam BES01AR BES 516-324-G-EO-C-PU-05
Balluff Vietnam BES01AT BES 516-324-G-EO-C-S49-01 Balluff Vietnam BES01AT BES 516-324-G-EO-C-S49-01
 

Chúng tôi chuyên cung cấp linh kiệnphụ tùng, thiết bị của các hãng nổi tiếng như: Mitsubishi, Yaskawa, Omron, Schneider, Yuken, NBK, Fuji Electric, Fuji Seiki, Fujikura,…

Đặc biệt Việt Thành Thiên là Đại lý Phân phối các hãng (Đức, Ý, Nhật…)

FACTORY AUTOMATION

Kuebler(Đức) (Chuyên gia về Encoderbộ đếm/bộ hẹn giờ/đồng hồ đo đa năng/đồng hồ sô hiển thị bằng LCD/đồng hồ nhiệt..., Preset các loại…)

Baumer Group (Thụy Sĩ) (Chuyên cảm biến, Encoder, Process Instruments …)

KOYO eletronic (Nhật) Chuyên cảm biến các loại, counter, timer, encoder…)

BALLUFF (Đức) (Chuyên gia về cảm biến)

LEUZE (Mỹ) (Chuyên gia về cảm biến)

LION PRECISION (Mỹ) (Chuyên gia về cảm biến nhãn_Label Sensors)

EMX (Mỹ) (Chuyên gia về valve, PLC, module,……)

HAVER BOECKER (Đức) (Chuyên gia về cảm biến nhãn_Label Sensors, cảm biến Độ Sáng_Brightness Sensorscảm biến độ mờ_Opacity Sensors…)

BRAUN (Đức) (Chuyên gia về cảm biến Tốc độ_Speed Sensors)

BDC (Italy) (Chuyên cảm biến các loại chuyên ngành gạch, ngói…)

SD Micro Detectors (Italy) (Chuyên cảm biến các loại chuyên ngành gạch, ngói…)

DIELL (SD Micro Detect) (Italy) (Chuyên cảm biến các loại chuyên ngành gạch, ngói…)

SILGE (Italy) (Chuyên cảm biến các loại chuyên ngành gạch, ngói…)

SELET (Italy) (Chuyên cảm biến các loại, counter, timer, encoder…)

MTS Sensors (USA) (Chuyên cảm biến Linear các loại chuyên ngành thép, gạch, ngói…)

Opkon (Turkce) (Chuyên cảm biến Linear, encoder các loại chuyên ngành chế tạo máy, CNC…)

Graff (Thermo Couple) (Italy) (Chuyên cảm biến nhiệt các loại chuyên ngành gạch, ngói, nhựa

WENGLOR (Đức) (Chuyên cảm biến các loại)

TAKEX (Nhật) (Chuyên cảm biến các loại)

SUNX (Panasonic) (Nhật) (Chuyên cảm biến các loại)

NOITECH(Ý)(Chuyên về các thiết bị lọc, tách khí dầu, lọc máy nén khí, lọc máy bơm…)

BOURDON – HAENNI(French)(Chuyên về các thiết bị đo lường… Process Instruments) (Baumer Group)

KSR-KUEBLER(Đức)(Chuyên về các thiết bị đo lường, relay… Process Instruments)

- FUJI (Instrumentation & Control)(Nhật)(Thiết bị đo lường, Hiển thị, Điều khiển, Phân tích & chống cháy nổ…).

KOBOLT(Đức) (Các thiết bị đo lường, định lượng_ Process Instruments)

Georg Fischer +GF+ (USA) (Đo & hiển thị Lưu lượng, độ pH, Nhiệt độ, Áp suất, Mức, Valve chuyên dụng trong môi trường khắc nghiệt như Acid, hóa chất… Process Instruments)

FIP (Italy) (Valve chuyên dụng trong môi trường khắc nghiệt như Acid, hóa chất… Process Instruments)

GEMU (USA) (Đo, hiển thị Lưu lượng, Nhiệt độ, Áp suất, Mức, Valves, Solenoid Valves, Process Instrument)

- MOOG (USA) (Đo, hiển thị Lưu lượng, Nhiệt độ, Áp suất, Mức, Valves, Solenoid Valves, Process Instrument)

KSR-KUEBLER (Đức)(Chuyên về các thiết bị đo lường… Process Instruments)

Oriental Motor(AC Motors, Brushless DC Motors, Stepping Motors, AC Servo Motors, bộ điều khiển, bộ truyền động, quạt và phụ kiện motor…)

NISSEI GEAR MOTOR(Nhật) (Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, AC, DC Motor)

WEG GEAR MOTOR (Đức) (Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, AC, DC Motor cao tốc)

ITOH Denki MOTOR (Nhật) (Drum Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, AC, DC Motor)

MGM Brake Motor (Italy) (Chuyên gia về Motor thắng_ Brake Motor)

Bonfiglioli GEAR MOTOR (Ý) (Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, Biến Tần…)

LEROY SOMER MOTOR(Pháp) (Gear Motors, GearBoxes, Gear Motor, AC, DC Motor chuyên cho Tàu Biển và ngành công nghiệp nặng…)

EROeletronic (Ý)(Recorders, Monitors, Displays, điều khiển nhiệt độ… chuyên ngành gạch, ngói…)

Ohkura(Recorders, Monitors, Displays, điều khiển nhiệt độ…)

Saginomiya(Van, cảm biến dùng trong công nghệ Điều hòa không khí, ướp lạnh và làm đông)

Yuken(Van Solenoid, các phụ tùng thủy lực)

SMC(Van Solenoid, các phụ tùng khí nén)

BENTONE(Thụy Điển) (Chuyên về Đầu đốt Gas, Dầu DO và phụ kiện…

CONCH(Taiwan)(Power Regulator_SCR, cảm Biến, Bộ đếm, Displays, điều khiển nhiệt độ…)

MITSUBISHI(Nhật) (Các thiết bị tự động như Biến tần, PLC, HMI, Servo Motor, Thiết bị đóng ngắt).

SIEMENS(Đức)(Các thiết bị tự động như Biến tần, PLC, Logo, Module, HMI, Thiết bị đóng ngắt).

- Weidmuller(Đức) (Các thiết bị đấu nối… terminal…).

WOLF LAMP(Anh) (Các loại đèn chống cháy nổ chuyên dụng trong ngành dầu mỏ, khoáng sản, than…).

GageMaker(Anh) (Các thiết bị đo Panme đo trong, ngoài…).

Insert Deal srl(Anh) (Van điều áp, Van khí, Thiết bị khí nén chuyên dụng…).

Goyen (Tyco Environment System)(Úc) (cảm biến, Van màng cao cấp chuyên ngành Xi măng, Thép, Xử lý nước…).

Vulcanic(Pháp)(Giải pháp về thiết bị nhiệt & lạnh cho các ngành công nghiệp nặng…).

SIKA(Đức)(Các giải pháp nhiệt, lưu lượng, mực, áp chuyên cho ngành Tàu biển và các ngành công nghiệp khác…).SIKA Dr. Siebert und Kühn GmbH & Co. KG

MotoVario(Ý)(Gear Motors, Gear Boxes, Gear Motor, AC Motor)

ARDETEM(France)(Thiết bị an toàn, hiển thị, đo, phân tích chuyên dụng trong ngành điện và công nghiệp…)

- SterilAir(Switzerland) (Đèn và hệ thống diệt khuẩn UVC, UV xử lý trong không khí, bề mặt, nước, hóa chất trong các ngành chế biến thực phẩm, gia xúc, xử lý nước…)

VitalSensors Technologies(USA) (cảm biến CO2, cảm biến Brix, cảm biến Ethanol/Alcohol, cảm biến Organic Acid, màn hình hiển thị chuyên dụng cho ngành chế biến nước giải khát…

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT THÀNH THIÊN

Địa chỉ: 492 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0794.888.444

E-mail: sales@vietthanhthien.com

Website: vietthanhthien.com

 

Dữ liệu đang được cập nhật...