Hộp số dùng cho động cơ bước lai size 86/size 57

Động cơ bước có hộp số hành tinh làm tăng mô-men xoắn của động cơ trong khi vẫn giữ được độ chính xác vị trí, ứng dụng làm khớp xoay robot, bàn xoay...

Hộp số bánh răng hành tinh chất lượng tốt

- Hộp số bánh răng hành tinh size 57 dùng cho động cơ bước, động cơ bước lai servo (Hybrid Servo) mặt bích 57 (tỉ số truyền 1:4 hoặc 1:10): 1,250,000/1 cái

- Hộp số bánh răng hành tinh size 57 dùng cho động cơ bước, động cơ bước lai servo (Hybrid Servo) mặt bích 57 (tỉ số truyền 1: 16 hoặc 1: 20, 1:24, 1: 36): 1,300,000/1 cái

- Hộp số bánh răng hành tinh size 86 dùng cho động cơ bước, động cơ bước lai servo (Hybrid Servo) mặt bích 86 (tỉ số truyền 1: 5 hoặc 1: 10): 1,300,000/1 cái

- Hộp số bánh răng hành tinh size 86 dùng cho động cơ bước, động cơ bước lai servo (Hybrid Servo) mặt bích 86 (tỉ số truyền 1: 16 hoặc 1: 20, 1:24, 1: 36): 1,400,000/ 1 cái

- Hộp số bánh răng hành tinh dùng cho động cơ cơ bước, động cơ bước lai servo (Hybrid Servo) mặt bích 110: 3,400,000/1 cái

Tỷ số truyền các loại hộp số động cơ bước

- Các tỉ số truyền của hộp số bánh răng hành tinh size 57: 1:4, 1:5, 1:6, 1:10, 1:16, 1:24, 1:36, 1:64, 1:96, 1:144, 1:216

- Các tỉ số truyền của hộp số bánh răng hành tinh size 86: 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:10, 1:16, 1:20, 1:24, 1:30, 1:36, 1:64, 1:96, 1:144, 1:216

- Các tỉ số truyền của hộp số bánh răng hành tinh size 110: 1:3, 1:4, 1:6, 1:10, 1:16, 1:20, 1:24, 1:36, 1:52, 1:64, 1:96, 1:144, 1:216

- Các tỉ số truyền của hộp số bánh răng hành tinh size 130: 1:3, 1:4, 1:6, 1:10, 1:16, 1:24, 1:36, 1:45, 1:64, 1:96, 1:144, 1:216

Dữ liệu đang được cập nhật...
Dữ liệu đang được cập nhật...